Home Bulgarian English Russian 
"КОРОЗА КАРАТ" ООД притежава дългогодишен опит в областта на очистката на
комунално-битовите и промишлените отпадъчни води. Изградили сме редица пречиствателни станции и други обекти в цялата страна. Готови сме да Ви предложим най-доброто решение!

Определяне на големината и типа на биологична
пречиствателна станция за отпадъчни води
Изчисленията на тази страница са ориентировъчни и важат при посочените условия. Улесняват избора на биологична пречиствателна станция модел AS-VARIOcomp K или AS-VARIOcomp N. При нестандартни условия, капацитет над 500 ЕЖ или когато не сте сигурни,
консултирайте с нас Вашия избор.

Изчисление на количеството отпадъчни води и тяхната замърсеност


В условията на Европа обикновенно се използват следните препоръчани стойности:
150 л/жител/ден отпадъчни води при БПК5 60 г/жител/ден.
Резултатите от изчисленията по-долу важат само за тези стойности. Проектантът може да използва други стойности, ако местните условия налагат това.

Обслужван обект Единица Брой
единици
1 единица
= x ЕЖ
Q
3/ден]
БПК 5
[кг/ден]
Фамилна къща *жител
Хотел, мотел, общежитие, пансион -
с по-ниска консумация на вода
легло
Хотел, мотел, общежитие, пансион - с повишена консумация на вода, напр. с пералня, самостоятелни бани...легло
Къмпинггост
Бар, заведение - без кухнямясто
Заведение със студена кухнямясто
Ресторант с тройно използване на местатамясто
Лафка, бюфет, заведение за бързо храненемясто
Кино, театърмясто
Спортно съоръжение - гостипосетител
Спортно съоръжение - спортистиспортист
Басейн, плажпосетител
Училищеученик
Детска градинаученик
Фирма - производствени работнициработник
Фирма - административни служителислужител
Къмпинг (място = 70 м2)място
Пристанищестоянка
ЗАБЕЛЕЖКИ:
* Къща с площ до 40 м2 отговаря минимум на 2 житела, къща с площ над 40 м2 отговаря минимум на 4 житела.
Заложените в изчисленията коефициенти изхождат от европейските норми ON 1085 и ATV A 129.
РЕЗУЛТАТИ:
Количество на отпадъчните водим3/ден
Количество на органичните отпадъцикг/ден
Брой еквивалентни жители (ЕЖ)ЕЖОпределяне на подходящия тип и големина на
биологичната пречиствателна станцияНа базата на проведените по-горе изчисления следва изборът на биологична пречиствателна станция модел AS-VARIOcomp K или AS-VARIOcomp N.

Уточняващи въпроси
(премахнете отметката, ако във Вашия случай отговорът е "НЕ")
Има ли условия за гравитачно втичане и оттичане от пречиствателната станция?
Има ли подходяща сграда отдалечена до 8 м от пречиствателната станция за инсталирането на въздуходувката?
Нивото на подпочвените води под железобетонната плоча ли е?
При сезонна експлоатация притокът на органични отпадъци по-голям от 25% от номиналния ли е?
Пиковият приток на органични отпадъци или вода под стойностите ли е за дадения тип и размер пречиствателна станция?
Дълбочината на входната тръба отговаря ли на размерите в техническата документация към пречиствателната станция?
РЕЗУЛТАТИ:

ЗАБЕЛЕЖКИ:
Максимален отток от пречиставателната станция след акумулиране
(за използване в смесителното уравнение) *
л/с
Генерирана кал (2-4% сухо вещество)м3/година
Очаквана честота на извозване на калтамесеца
Предполагаеми стойности на оттичане**: БПК5 < 25 мг/л, ХПК < 90 мг/л, НВ < 30 мг/л

ЗАБЕЛЕЖКИ:
* В следствие на акумулирането оттокът става по-равномерен.
** Могат да бъдат гарантирани и по-ниски стойности на оттичане, напр. при използването на носител на биомаса или с инсталирането на мембранен филтърен блок.

Внимание:
- За обекти с повишено съдържание на мазнини в отпадъчните води, напр. ресторанти е необходимо инсталирането също на мазниноуловител.
- За обекти с повишено съдържание на нефтопродукти в отпадъчните води, напр. автосервизи, бензиностанции е необходимо инсталирането също на каломаслоуловител.
- При обществени басейни, курортни обекти и подобни е необходимо да се вземе в предвид използването на дезинфекционни средства.
- В обекти с кондензаторни котли е необходимо да се предотврати попадането на кондензата в пречиствателната станция.
- Пречиствателните станции за магистрални мотели се препоръчва да бъдат проектирани съгласно нормата ATV A 109. За по-детайлно проектиране на къмпинги, пристанища и подобни се препоръчва ползването на нормата ATV A 129.

 © КОРОЗА КАРАТ нагоре 04.03.2012 
| За нас | Дейности | Новини | Референции | Контакти | Карта на сайта |