Home Bulgarian English Russian 
"КОРОЗА КАРАТ" ООД притежава дългогодишен опит в областта на очистката на
комунално-битовите и промишлените отпадъчни води. Изградили сме редица пречиствателни станции и други обекти в цялата страна. Готови сме да Ви предложим най-доброто решение!

AS-VARIOcomp N
Биологични пречиствателни станции за битови отпадъчни води
/ капацитет: 25-170 ЕЖ с възможност за мултиплициране над 170 ЕЖ /

ПСОВ AS-VARIOcomp N служи за биологично аеробно пречистване на отпадъчните води от обекти, които поради местоположението им не могат или не е изгодно да бъдат включени в канализационната система.

Подходящи са за пречистване не комунално-битови отпадъчни води от населени места, къщи, вилни зони, хотели, къмпинги, предприятия, ресторанти и др. обекти с капацитет над 25 еквивалентни жители (ЕЖ). Основният типов ред на AS-VARIOcomp N e от 25 до 170 еквивалентни жители (ЕЖ). По-големите обекти се проектират чрез мултиплициране на основния типов ред (например ПСОВ за 300 ЕЖ се състои от два модула за 150 ЕЖ).

Произвеждат се две основни модификации - за гравитачно втичане AS-VARIOcomp N или с вградена помпена станция AS-VARIOcomp N/PUMP. И двете модификации могат да бъдат допълнени със съоръжение за понижаване на съдържанието на фосфор в пречистената вода.Голяма снимка
Преди вкопаване


Голяма снимка
След завършен монтаж

Пречиствателната станция е изградена изцяло от конструкционни полимери, разделена с прегради на отделни технологични пространства. Оборудването на станцията се състои основно от въздуходувка, аерираща система за фини мехурчета и разпределително ел. табло (за модификацията AS-VARIOcomp N/PUMP също вградена помпeна станция).

Инсталиране на пречиствателната станция

AS-VARIOcomp N е предназначена за вкопаване и обетониране. Инсталира се в изкоп върху подложна бетонна плоча. Към тръбите на канализацията се свързва с гъвкави или твърди връзки. От въздуходувката, инсталирана в отделна пластмасова кутия със засмукващи комини, монтирана в станцията или извън нея, се довежда въздух към аериращата система. Определеното в проекта на ПСОВ място на въздуходувката трябва да бъде изтъкнато в заявката.

Разпределителното ел. табло стандартно се доставя като заключващ се пластмасов шкаф за настенен монтаж в закрито помещение в най-близката сграда напр. (склад, гараж).

При заявка се доставя табло за външен, открит монтаж непосредствено до станцията (с пластмасова стойка като допълнителна опция). Таблото се свързва с ПСОВ през защитен улей DN100. Свързването на станцията към ел. разпределителното табло се извършва от оторизирана от производителя или негов представител фирма. Станцията се обетонира заедно с тавана като едновременно се пълни с чиста вода, такаче да не се издуват стените под влияние на невтвърдения бетон.

AS-VARIOcomp N не е предназначена за вкопаване под пътна настилка или строителни обекти. Ако станцията е ситуирана в подземно пространство на строителния обект, трябва да се осигури достъп към нея в съответствие с дадените норми и предписания, както и да се осигури надежното проветряване.

Предимства на AS-VARIOcomp N

- Компактната модулна конструкция на пречиствателните станции AS-VARIOcomp N предлага лесно приспособяване към местните условия и възможност за поетапно разширение на капацитета на ПСОВ, ускорява проектантските и строително-монтажните дейности, понижава инвестиционните разходи.
- Предоставя се гаранция 24 месеца. Осигурен е гаранционен и следгаранционен сервиз.
- AS-VARIOcomp N отговаря на изискванията на eвропейската норма EN 12255.
- Според издаденото от съответните органи разрешително за заустване пречистената вода може да бъде заустена във водоприемник II категория (река, дере) или може да се ползва за поливане на зелени площи, овошки, зеленчукови градини, измиване на тротоари, плочници и др.

Описание на технологията на пречистване

AS - VARIOcomp N
Отпадната вода се втича в утаителя, който същевременно служи и като резервоар за свръхколичеството кал. Тук се улавят седиментиращите и плуващите вещества. В пространството за активация биологично се доочиства механично пречистената вода. Във вторичния утаител се доутаяват възникналите калови частици, след което пречистената вода оттича към изхода. Сгъстената кал от долната част на вторичния утаител автоматично се връща в пространството за активация. Част от свръхколичеството активирана кал е отвеждано от пространството за активация в резервоара за кал.

AS - VARIOcomp N/PUMP
Различава се от AS-VARIOcomp N по вградената помпена станция снабдена с калови помпи и решетъчна кошница. Предназначена е за местности, където поради дълбочината на довеждащата канализация отпадните води трябва да се препомват.

AS - VARIOcomp N/P или AS - VARIOcomp N/PUMP/P
Различават се от AS-VARIOcomp N или AS-VARIOcomp N/PUMP по допълнителното съоръжение за дозиране на препарат за понижаване на съдържанието на фосфор в пречистената вода. Съоръжението може да се постави в самата пречиствателна станция без допълнителни строителни мероприятия.


Голямо изображение
Размерна схема
AS-VARIOcomp 80 N


Голямо изображение
Размерна схема
AS-VARIOcomp 80 N/PUMP


Гарантирани стойности на оттичане от ПСОВ

Параметър Стойност ЗАБЕЛЕЖКИ:
БПK5 (mg/l O2) < 25 При спазване на инсталационните и експлоатационните изисквания посочени в съпроводната документация към пречиствателната станция се постигат по-ниски стойности на концентрациите на пречистената вода от посочените емисионни норми в наредба № 6 от 2000г. изм. и доп. 23.03.2004г.
Гарантираните стойности важат при спазване на инсталационните и експлоатационните изисквания посочени в съпроводната документация!
ХПK (mg/l O2) < 100
НВ (mg/l) < 25

Забележка:
При модификациите AS VARIOcomp N/P и AS VARIOcomp N/PUMP/P допълнително се гарантират стойности на оттичане на фосфор Робщо = 2 mg/l.

Технически параметри

Параметър Мерна
единица
AS - VARIOcomp
30 N40 N50 N60 N80 N100 N125 N150 N
Брой еквивалентни жители - ЕЖбр. 25-3536-4546-5556-7071-9091-110111-135136-170
Qd - макс. количество встъпваща вода м3/ден 4,56,07,59,012,015,019,022,5
Qs - макс. количество
встъпващи вещества
кг БПК5/ден 1,82,43,03,64,86,07,59,0
Обем на утаителната
и каловата част
м3 3,14,25,77,39,712,115,117,7
Обем на
активационната част
м3 1,93,14,35,57,28,610,212,1
Обем на
вторичния утаител
м3 2,13,44,55,56,27,27,88,6
Qo max -
регулиран отток
м3 0,60,650,91,11,21,72,02,3
T - време на задържане
в утаителната част
дни 1,61,81,92,01,91,91,71,7
Използваем обем
на акумулацията
м3 1,11,251,852,12,353,44,04,6
Продукция на кал
при 4% сухо в-во
м3/година 8,411,214,016,822,428,035,042,0
Извозвания на
калта - годишно
пъти 3 x3 x3 x3 x3 x3 x3 x3 x
Дължина L мм 20003000400040005000600070008000
Ширина B мм 21602160216021602160216021602160
Височина H мм 28302830283028702870287028702870
Входна тръба -
височина Hv
мм 2200 *2200 *2200 *2700 *2700 *2700 *2700 *2700 *
Изходна тръба -
височина Ho
мм 20502050205025502550255025502550
Мощност Pi kW 0,55
1,2 **
0,55
1,2 **
0,75
1,4 **
0,90
1,6 **
0,90
1,6 **
1,25
2,0 **
1,25
2,0 **
1,25
2,0 **
Тегло кг 1250
1320 **
1400
1470 **
1750
1820 **
1900
1970 **
2200
2270 **
2450
2520 **
2700
2770 **
2950
3020 **
ЗАБЕЛЕЖКИ:
* При модификациите AS-VARIOcomp N/PUMP височината на входната тръба Hv е мин.1100мм.
** Първото число важи за модификациите AS-VARIOcomp N, а второто за AS-VARIOcomp N/PUMP.

AS-VARIOcomp N - снимки


Голяма снимка Голяма снимка Голяма снимка Голяма снимка Голяма снимка


Не сте сигурни с какъв капацитет трябва да бъде пречиствателната станция?
Използвайте нашия калкулатор

Нуждаете се от пречиствателна станция с по-малък капацитет?
Предлагаме Ви модулни биологични пречиствателни станции
AS-VARIOcomp K и AS-VARIOcomp K ULTRA с капацитет 3-25 ЕЖ

Нуждаете се от пречиствателна станция за обект с неравномерен приток на отпадъчните води или с по-голям капацитет? Предлагаме Ви комбинирани модулни биологични пречиствателни станции AS-ANAcomb с капацитет 3-630 ЕЖ

Цялата гама пречиствателни съоръжения, които предлагаме ще намерите в
Каталог на всички пречиствателни съоръжения

През последните повече от 10 години успешно сме реализирали редица пречиствателни станции от различен тип и конструкция в цялата страна. Времето е доказало качествата на технологичните и конструктивните решения, както и тяхното влияние върху ефективността и експлоатационната надежност на съоръженията.

AS-VARIOcomp N реализирани в България:
AS-VARIOcomp 30 N - локални модулни биологични пречиствателни станции с капацитет 30 ЕЖ

кв."Симеоново", гр.София - "ФАКТОР СК" ЕООД - къщи
гр.Любимец - "ТОБО" ООД - бензиностанция Shell
с.Михалково, обл.Смолян - "АЛПИНЕ БАУ ГМБХ - КЛОН БЪЛГАРИЯ" ООД - хидровъзел "Цанков камък"
гр.Пловдив - "СИЕНИТ" ООД - търговски комплекс
гр.София - "МИНТ" ЕООД - административна сграда на бул."Симеоновско шосе"
гр.Созопол - "ИНТЕРТАЙМ-БУРГАС" ООД - хотел
гр.Приморско - "АЛБЕНА" АД - летище Приморско
гр.Хасково - "МОНОЛИТ" АД - фамилни къщи


AS-VARIOcomp 30 N/PUMP - локални модулни биологични пречиствателни станции с помпена станция с капацитет 30 ЕЖ

с.Златосел, обл.Пловдив - "ЗЛАТНА РОЗА" ООД - предприятие


AS-VARIOcomp 40 N - локални модулни биологични пречиствателни станции с капацитет 40 ЕЖ

гара Яна, обл.София - "БАЛКАНСТРОЙ" АД - производствена база
с.Бъзовец, обл.Русе - "АКВАПРОДУКТИ" ООД - предприятие
гр.Созопол - "ЕКАСТА" ООД - хотел
кв."Драгалевци", гр.София - "ВИП БИЛДИНГ" ООД - жилищна сграда
гр.Созопол - "ЕЛИНОР" ООД - фамилни къщи


AS-VARIOcomp 40 N/PUMP - локални модулни биологични пречиствателни станции с помпена станция с капацитет 40 ЕЖ

с.Мугла, обл.Смолян - "ЕКО ТРАДЕКС ГРУП" АД - сметище на гр.Смолян


AS-VARIOcomp 50 N - локални модулни биологични пречиствателни станции с капацитет 50 ЕЖ

с.Емона, обл.Бургас - "ГЛОБАЛ БИЛД 96" ЕООД - хотел
с.Сотиря, обл.Сливен - "АКВАПРОДУКТИ" ООД - училище


AS-VARIOcomp 60 N - локални модулни биологични пречиствателни станции с капацитет 60 ЕЖ

с.Житница, обл.Пловдив - "СК ТРАКИЕЦ" ЕООД - конна база
с.Смилян, обл.Смолян - "МОНОЛИТ" АД - жилищна сграда
с.Синеморец, обл.Бургас - "ИБЕРА ИНВЕСТ" АД - жилищна сграда


AS-VARIOcomp 60 N/PUMP - локални модулни биологични пречиствателни станции с помпена станция с капацитет 60 ЕЖ

гр.Пловдив - "СИЕНИТ" ООД - магазин Jumbo
с.Трилистник, обл.Пловдив - "СИЕНИТ" ООД - шоурум на селскостопанска техника
с.Радиново, обл.Пловдив - "СИЕНИТ" ООД - шоурум и сервиз на Mercedes


AS-VARIOcomp 60 N ULTRA - локални модулни биологични пречиствателни станции с вграден мембранен филтърен блок с капацитет 60 ЕЖ

гр.София - "КЕЙБИЛД" ЕАД - шоурум и сервиз на Toyota


AS-VARIOcomp 80 N - локални модулни биологични пречиствателни станции с капацитет 80 ЕЖ

с.Арбанаси, обл.Велико Търново - ЕТ "ДЕСИСЛАВА-МАРИЯ ДОЙЧЕВА" - спа хотел


AS-VARIOcomp 100 N - локални модулни биологични пречиствателни станции с капацитет 100 ЕЖ

с.Лилково, обл.Пловдив - "КАМ-919" ЕООД - спа център
гр.Айтос - "БИСТРА" ЕООД - мотел с ресторант и автомивка
гр.Търговище - "МЕБЕЛСТИЛ" ООД - хотелски комплекс
кв."Драгалевци", гр.София - "ФЕБОСС" ООД - жилищен комплекс "Аристократ"
кв."Драгалевци", гр.София - "ФЕБОСС" ООД - жилищен комплекс "Аристократ"


AS-VARIOcomp 125 N - локални модулни биологични пречиствателни станции с капацитет 125 ЕЖ

кв."Драгалевци", гр.София - "ХЕЛИТРАНС" АД - жилищна сграда "Орхидея"


AS-VARIOcomp 125 N/PUMP - локални модулни биологични пречиствателни станции с помпена станция с капацитет 125 ЕЖ

с.Бистрица, обл.София - "ЛИНДНЕР БЪЛГАРИЯ" ООД - жилищен комплекс "Бистрица Гардънс"
с.Бистрица, обл.София - "ЛИНДНЕР БЪЛГАРИЯ" ООД - жилищен комплекс "Бистрица Гардънс"


AS-VARIOcomp 150 N - локални модулни биологични пречиствателни станции с капацитет 150 ЕЖ

с.Стряма, обл.Пловдив - "СИЕНИТ ИНВЕСТ" ООД - индустриална зона "Раковски" - разширение
с.Стряма, обл.Пловдив - "СИЕНИТ ИНВЕСТ" ООД - индустриална зона "Раковски" - разширение
к.к."Албена", обл.Добрич - "АЛБЕНА" АД - комплекс "Българска фиеста"
с.Стряма, обл.Пловдив - "СИЕНИТ ИНВЕСТ" ООД - индустриална зона "Раковски"
с.Стряма, обл.Пловдив - "СИЕНИТ ИНВЕСТ" ООД - индустриална зона "Раковски"


AS-VARIOcomp 150 N/PUMP - локални модулни биологични пречиствателни станции с помпена станция с капацитет 150 ЕЖ

м.Мапи, гр.Созопол - "СТАР БАТ БЪЛГАРИЯ" ООД - жилищна сграда
м.Мапи, гр.Созопол - "СТАР БАТ БЪЛГАРИЯ" ООД - жилищна сграда
 © КОРОЗА КАРАТ нагоре 20.02.2015 
| За нас | Дейности | Новини | Референции | Контакти | Карта на сайта |