Home Bulgarian English Russian 
"КОРОЗА КАРАТ" ООД притежава дългогодишен опит в областта на очистката на
комунално-битовите и промишлените отпадъчни води. Изградили сме редица пречиствателни станции и други обекти в цялата страна. Готови сме да Ви предложим най-доброто решение!

AS-TOP WA
Съоръжения за пречистване на отпадъчните води от автомивки, пароструйки, миялни боксове и др.

При миенето на автомобили и друга техника водата неизбежно е замърсена с нефтопродукти и механични нечистоти. Преди изпускането на такава отпадъчна вода в канализацията се налага нейното пречистване в специализирано съоръжение - пречиствателна станция.

Съоръженията AS-TOP WA са предназначени за пречистване на отпадъчни води от миенето на автомобили, селскостопанска и друга техника в:

- ръчни и автоматични автомивки
- миялни боксове
- закрити площадки и рампи за миене с агрегати с високо налягане - пароструйки (напр. WAP, KARCHER) и др.Голяма снимка Поглед към горната част на системата

Голяма снимка Долната част на системата

Пречистване на водата

Пречистената вода може да се заусти в канализационната система или да се използва в затворен цикъл, което рязко понижава разхода на вода.

Това, което коренно различава технологията AS-TOP WA от обикновените химични деемулгиращи пречиствателни станции е използването само на физико-механични принципи за пречистване на водата без нуждата от химикали!

Технологията се основава на изключителните коалесцентни свойства на специалната полиуретанова пяна AS-ISP. Основата на цялото съоръжение е модификация на гравитационно-коалесцентния нефтозадържател, който технически е допълнен с филтрация под налягане (за отстраняване на суспендираните вещества) и адсорбция (за отстраняване на остатъчните петролни вещества).

Системата е допълнена c третиране на водата в рециркулационния цикъл, коeто я предпазва от развитие на процесите на гниене.

Съоръженията AS-TOP WA не са предназначени за външни миялни площадки или рампи, поради голямото количество входяща вода при обилни валежи. Инсталирането на системата трябва да бъде извършено в отоплявано помещение (защитено против замръзване през зимните месеци).

Долната част на системата е водонепропусклива и е конструирана единствено като несамоносеща за вкопаване и обетониране, което осигурява здравина и устойчивост на конструкцията.

Посоките на входната и изходната тръба, както и техните размери могат да бъдат пригодени към местните условия според проектната документация. Данните трябва да бъдат посочени при заявката!

Качество на пречистване

Вход - сурова вода от миенето (предполагаемо съдържание)
- Неразтворени вещества: 1500 mg/l
- Неполярни екстрахируеми вещества: средно 300 mg/l (макс. концентрация е неограничена)

Изход - пречистена вода от ПСОВ (изход от системата)
- Неразтворени вещества: до 20 mg/l
- Неполярни екстрахируеми вещества: средно 1 mg/l (макс. 5 mg/l)

Забележки: Съоръженията AS-TOP WA не са подходящи за пречистване на води съдържащи емулгирани нефтопродукти, т.е. там, където се използват силни обезмаслители, например за измиване на машинни части, двигатели, обезмасляване преди лакиране и др.

Предимства на AS-TOP WA

- Качеството на водата на изхода от системата не се влияе от концентрацията на нефтопродуктите във водата на входа.
- Възможност за използване на пречистената вода в затворен цикъл, което рязко понижава разхода на вода.
- Процесът на пречистване е базиран само на физико-механични принципи, т.е. без химикали и химични утайки.
- Лесен за обслужване процес.
- Ниски експлоатационни разходи.
- Висока експлоатационна надеждност на системата.
- Отпада проблемът със засоляване на водите в системата.
- Гаранция 24 месеца с осигурен гаранционен и следгаранционен сервиз.

Технологична схема на AS-TOP WA

Легенда:
1 - Сборен канал и грубо утаяване
2 - Вторичен утаител
3 - Коалесценция II-ра степен
4 - Аерация
5 - Помпена шахта
6 - Пясъчен филтър под налягане

7 - Акумулация на пречистената вода
8 - Автоматична помпена станция (опция)
9 - Адсорбционен филтър
10 - Канализация (не е част от AS TOP WA)
11 - Лентов верижен събирател
12 - Съд за събраните нефтопродукти
13 - Миялна линия (не е част от AS TOP WA)
Забележка: Системата AS-TOP WA стандартно не съдържа автоматична помпена станция (поз. 8). Ако съоръжението за миене изисква въвеждане на вода под налягане, системата AS-TOP WA може да бъде окомплектована и с автоматична помпена станция за изискваното налягане. Това трябва да бъде посочено при заявката!

Технически параметри

1) При оборудване с автоматична помпена станция макс. мощност е 1,5kW.

Голямо изображение Размерна схема


Нуждаете се само от каломаслоуловител?
Предлагаме Ви нефтозадържатели - каломаслоуловители
AS-TOP и AS-TOP mini с дебит 0,6 - 150 л/с с възможност за мултиплициране

През последните повече от 10 години успешно сме реализирали редица нефтозадържатели от различен тип и конструкция в цялата страна. Времето е доказало качествата на технологичните и конструктивните решения, както и тяхното влияние върху ефективността и експлоатационната надежност на съоръженията.

AS-TOP WA реализирани в България: © КОРОЗА КАРАТ нагоре 05.06.2014 
| За нас | Дейности | Новини | Референции | Контакти | Карта на сайта |