Home Bulgarian English Russian 
"КОРОЗА КАРАТ" ООД притежава дългогодишен опит в областта на очистката на
комунално-битовите и промишлените отпадъчни води. Изградили сме редица пречиствателни станции и други обекти в цялата страна. Готови сме да Ви предложим най-доброто решение!

AS-TOP / AS-TOP mini
Нефтозадържатели - каломаслоуловители
/ дебит: 0,6 - 150 л/с с възможност за мултиплициране /

Нефтозадържателите наричани често каломаслоуловители или сепаратори на нефтопродукти са предназначени за улавяне и сепариране на леки течности, основно свободни нефтопродукти от замърсени с тях отпадъчни и дъждовни води. Източниците на тези води най-често са:

- паркинги, автосервизи, автомивки
- бензиностанции, складове за нефтопродукти,
манипулационни площадки
- работилници, промишлени производства

и навсякъде, където има риск от прокапване или разлив на нефтопродукти и замърсяване на повърхностните или подпочвените води.

Предлага се широка гама префабрикувани модулни едно- и двукорпусни модели, разчетени за надземен монтаж или за вкопаване, както и индивидуални решения напр. за реконструкцията на стари каломаслоуловители. Произвеждат се от конструкционни полимери или неръждаема стомана като самоносещи или предназначени за обетониране.


Предимства на AS-TOP

- Широката гама нефтозадържатели AS-TOP решава разнообразните нужди и предлага лесно приспособяване към специфичните условия на инвеститора.
- Заводски готовата компактна модулна конструкция ускорява проектантските и строително-монтажните дейности, понижава инвестиционните разходи.
- Двукорпусните модели комбинират изгодите на пластмасовия кожух, вградената арматура и бетонирането без кофраж.
- Гаранция 24 месеца с осигурен гаранционен и следгаранционен сервиз.
- Ниски експлоатационни разходи.
- Нефтозадържателите AS-TOP отговарят на изискванията на eвропейските норми EN 858, DIN 1999, ONORM B 5101.


Голяма снимка
Преди вкопаване


Голяма снимка
След завършен
монтаж


Пречистване на водата

Към AS-TOP се довежда вода замърсена с леки течности с относително тегло до 950 кг/м3, които не са разтворими във водата и не се сапунират, напр. нафта, минерални масла с изключение на масла от растителен или животински произход. Силно емулгираните леки течности могат да понижат пречиствателния ефект.

Пречистените води могат да бъдат заустени във водоприемник II-ра категория, канализация или следваща степен на пречистване според издаденото от съответните органи разрешително за заустване.

Всеки модел AS-TOP може да бъде снабден с интегриран в тялото на нефтозадържателя авариен обток за надлимитните количества втичаща вода.

Нефтозадържателите AS-TOP са конструирани за дебит на замърсени води от 0,6 до 150 л/с. С взаимно комбиниране и паралелно свързване може да се задоволят специфичните нужди на инвеститора или да се увеличи дебита над 150 л/с.

Качество на пречистване

Според максимално допустимата концентрация на леки течности на изхода, нефтозадържателите AS-TOP са разделени в две категории:
- до 5,0 мг/л. Постига се с помощта на коалесцентни филтри изработени от специална PUR пяна, поместени в лесни за изваждане кошове от неръждаема стомана. Филтрите могат де се регенерират с измиване,
- до 0,5 мг/л. Коалесцентната филтрация е допълнена с доочистваща степен с адсорбционен филтър. За по-малките модели е поместен във фиброколона, за по-големите в отделен резервоар.

Описание на технологията на пречистване

Нефтозадържателите AS-TOP се доставят като интегрирани (всички функционални части са разположини в един съд) или като съставни от няколко взаимно свързани съда. Основните части на AS-TOP са:
S - пространство за утаяване на седиментиращите вещества
O - пространство за сепариране на нефтопродуктите и тяхното складиране
D - доочистващо стъпало с адсорбционен филтър*

Утаителното пространство [S] служи за улавяне на седиментиращите и отделящите се на повърхността вещества, както и за частична сепарация на нефтопродукти. Калта се събира на дъното на утаителя [1]. Входната част [2] състояща се от отбивна преграда, служи за равномерно разпределяне на втичащата струя вода. От утаителя водата преминава през първичен коалесцентен филтър [3] и/или под преграда. Така механично пречистената вода втича в сепарационно пространство [O], което се състои от успокоител [4] и събирач на сепарираните вещества [R], взаимно отделени с главния коалесцентен филтър [5]. В дъното на събирача има отвор снабден с поплавъчен затварящ механизъм от неръждаема стомана [7], който не позволява на нефтопродуктите да напуснат събирача. През отточната тръба [6], снабдена в горната си част с място за взимане на проби [8], водата се зауства в канализацията или влиза в доочистващо стъпало [D]. То е оборудвано с адсорбционен филтър [9] и отточна тръба [6] с място за взимане на проби [8]. Пречистената вода след това напуска нефтозадържателя.

Голямо изображение
Технологична схема

Легенда:
1 - Утаител и пространство за кал
2 - Входна част
3 - Първичен коалесцентен филтър*
4 - Успокоител
5 - Коалесцентен филтър
6 - Отточна тръба
7 - Поплавъчен затварящ механизъм
8 - Място за взимане на проби
9 - Адсорбционен филтър*
R - Събирач на сепарираните вещества
* в зависимост от модела

Забележка: Модификацията AS-TOP mini e с дебит 0,6 л/с.


AS-TOP / AS-TOP mini - снимки


Голяма снимка Голяма снимка Голяма снимка Голяма снимка Голяма снимка

Имате автомивка, пароструйка или миялен бокс?
Предлагаме Ви съоръжения за пречистване на отпадъчните води от тях
AS-TOP WA с възможност за рециркулация на пречистената вода

През последните повече от 10 години успешно сме реализирали редица нефтозадържатели от различен тип и конструкция в цялата страна. Времето е доказало качествата на технологичните и конструктивните решения, както и тяхното влияние върху ефективността и експлоатационната надежност на съоръженията.

AS-TOP реализирани в България:
AS-TOP mini - каломаслоуловители, нефтозадържатели, сепаратори на нефтопродукти с дебит 0,6 л/с

гр.Варна - "ПОЛИ ЙОРД" ЕООД - проиводствена база
гр.Варна - "ПОЛИ ЙОРД" ЕООД - проиводствена база
гр.Поморие - "ЛУКСОР 07" ООД - автомивка
гр.Силистра - "ПЪТПЕРФЕКТ-Т" ЕАД - производствена база
гр.Плевен - ЕТ "ДИДИ - 94 ДЕАН ДИМИТРОВ" - автосервиз
гр.Плевен - ЕТ "ДИДИ - 94 ДЕАН ДИМИТРОВ" - автосервиз
гр.Елин Пелин - "ФЕНИКС-НОРД" ЕООД - база за рециклиране на суровини
гр.Русе - "СТРОЙСВЕТ" ООД - предприятие
гр.Плевен - ЕТ "ДИДИ - 94 ДЕАН ДИМИТРОВ" - автосервиз
гр.Кърджали - "ТОПЛИВО" АД - стопанска база
гр.Пловдив - "ВОДСТРОЙ - ПЛОВДИВ" АД - магазин за авточасти и сервиз
гр.Асеновград - "ПЕЦАНОВ-АВТО" ООД - автосервиз
гр.Елин Пелин - "БИ И О ИИСТ СИИ ТРАК" ООД - автосервиз
гр.Летница - "КЕРАМИКА ЛЕТНИЦА 2010" ЕООД - предприятие
гр.Елин Пелин - "МЕРКС" ЕООД - автосервиз
гр.Пловдив - "ВОДСТРОЙ" АД - бензиностанция
гр.Пловдив - "КЛУБ-1951" ЕООД - автосервиз
гр.Пловдив - "КЛИЙН КЕЪР" ООД - автомивка
гр.Елин Пелин - "ГОРОВ" ЕООД - автосервиз
гр.Ардино - ЕТ "АПАЗ-4" - автосервиз
с.Ясеновец, обл.Разград - частно лице - автосервиз
с.Челопеч, обл.София - частно лице - автосервиз
с.Михалково, обл.Смолян - "АЛПИНЕ БАУ ГМБХ - КЛОН БЪЛГАРИЯ" ООД - хидровъзел "Цанков камък"
гр.Айтос - "АЕТОСКАР" ООД - бензиностанция
гр.Добрич - "ЛАЗАРОВ" ЕООД - автомивка
гр.Перник - "ВЕРМАН АУТО" ООД - автомивка
гр.Пазарджик - "ВАМ ЛОГИСТИКС" ООД - автомивка
кв."Кремиковци", гр.София - "БАЛКАНСТРОЙ" АД - логистичен център, автомивка, автосервиз
с.Чепинци, обл.София - "ЛОПАС" ЕООД - автомивка
гр.София - "СБА-НСПП" - автомивка
гр.Русе - "ИДЕЯ ПЛЮС МИНУС" ООД - автосервиз и автомивка
гр.Благоевград - "РАЙНОВ" ЕООД - автомивка
гр.Бургас - "КРЕДО-Г04" ЕООД - автомивка
гр.Пловдив - "КПМТ ТРАНС" ЕООД - автомивка
гр.Бургас - ЕТ "СИКРА - КРАСИМИР КАЛОЯНОВ" - автомивка
гр.Поморие - "КОРЕКТСТРОЙ" ООД - автомивка
гр.Смолян - ЕТ "СКОРПИО 2000" - автосервиз и автомивка
гр.Елин Пелин - частно лице - автомивка
гр.Стара Загора - "МОУТИВ ФОРС" ЕООД - автосервиз и автомивка
гр.Сливен - "ГУРЦОВ И СИЕ" ООД - автосервиз и автомивка
гр.Пловдив - "ГРОЗДАНОВ 64" ЕООД - склад и сервиз
гр.Перник - частно лице - автомивка
гр.Благоевград - "АСОВЕТЕ" ООД - автосервиз
гр.Сливен - частно лице - автомивка
гр.Перник - "ИВОНА" ЕООД - производствено предприятие
гр.София - "МЕТАЛСТРОЙ АМС" ООД - автосервиз
гр.Благоевград - "ТОДД" ЕООД - автосервиз
гр.София - "КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД - автосалон и сервиз на Nissan
гр.София - "ПЕТРОВ ТАСКОВ И СИЕ" ООД - бензиностанция
гр.София - "ТЕСТ АУТО" ЕООД - бензиностанция на бул."Цариградско шосе"
гр.Шумен - ЕТ "ЕКСИТ 97-ПЕТЪР ПЕТРОВ" - автомивка
гр.София - "АСТЕА" ЕООД - автомивка
гр.Кубрат - ЕТ "ИВЕ-ИВЕЛИН ИВАНОВ" - автомивка


AS-TOP - каломаслоуловители, нефтозадържатели, сепаратори на нефтопродукти с дебит над 0,6 л/с

гр.Русе - "КРИС ГРУП" ЕООД - автомивка
гр.София - "АДЛЕР - МК" ООД - хипермаркет
гр.Пирдоп - "ТРАНС БИЛД" ЕООД - предприятие "Кумериомед"
гр.Пирдоп - "ТРАНС БИЛД" ЕООД - предприятие "Кумериомед"
гр.Козлодуй - "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД - машинни зали на 5 и 6 блок на АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"
гр.Пловдив - "ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ” АД - предприятие
гр.Гълъбово - "ММ СОФИЯ" ЕАД - база към ТЕЦ "Марица Изток 1"
гр.София - "ВЕДАМЕТАЛ" ЕООД - автоморга
гр.Бургас - "АУТО ФРЕШ" ЕООД - автомивка
гр.Пловдив - "МИГ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - автомивка
с.Мугла, обл.Смолян - "ЕКО ТРАДЕКС ГРУП" АД - сметище на гр.Смолян
кв."Кремиковци", гр.София - "БАЛКАНСТРОЙ" АД - логистичен център, автомивка, автосервиз
гр.Пирдоп - "КУМЕРИО МЕД" АД - предприятие
гр.Гълъбово - "ИНМАТ" ООД - сервизни бази на ТЕЦ "Марица Изток 1"
гр.София - "ПОЛМАРИ" ООД - автомивка
гр.Русе - "ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС" ЕООД - шоурум и сервиз на Hyundai
гр.Айтос - "БИСТРА" ЕООД - мотел с ресторант и автомивка
гр.Нови Пазар - "НОВО СТЪКЛО" ЕАД - предприятие
гр.Пловдив - "ВОДОКАНАЛПРОЕКТ МП ИНЖЕНЕРИНГ" АД - база за нефтопродукти - Лукойл
гр.Стара Загора - "ВОДОКАНАЛПРОЕКТ МП ИНЖЕНЕРИНГ" АД - база за нефтопродукти - Лукойл
гр.Карнобат - "ВОДОКАНАЛПРОЕКТ МП ИНЖЕНЕРИНГ" АД - база за нефтопродукти - Лукойл
гр.Ветрен - "ВОДОКАНАЛПРОЕКТ МП ИНЖЕНЕРИНГ" АД - база за нефтопродукти - Лукойл
гр.Ихтиман - "ВОДОКАНАЛПРОЕКТ МП ИНЖЕНЕРИНГ" АД - база за нефтопродукти - Лукойл
гр.Варна - "ВОДОКАНАЛПРОЕКТ МП ИНЖЕНЕРИНГ" АД - база за нефтопродукти - Лукойл
гр.Асеновград - "КОМЕКСМАШ-ВАСИЛ ПИРОНКОВ" ЕООД - автомивка
гр.София - "ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ" АД - предприятие /мобилен тип/
гр.София - "ГАЗТРЕЙД" АД - сервизна база
гр.София - "ГАЗТРЕЙД" АД - сервизна база
гр.Сандански - "ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС" ЕООД - шоурум и сервиз на Hyundai
гр.Гълъбово - "ЕЙ И ЕС 3С МАРИЦА ИЗТОК 1" ЕООД - строителна площадка /мобилен тип/
гр.Варна - "ТРАНСТРИУМФ ХОЛДИНГ" АД - автомивка
гр.София - "ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС" ЕООД - шоурум и сервиз на Hyundai
гр.Бургас - "ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС" ЕООД - шоурум и сервиз на Hyundai
с.Радиново, обл.Пловдив - "СИЕНИТ" ООД - шоурум и сервиз на Mercedes
с.Радиново, обл.Пловдив - "СИЕНИТ" ООД - шоурум и сервиз на Hyundai
 © КОРОЗА КАРАТ нагоре 20.02.2015 
| За нас | Дейности | Новини | Референции | Контакти | Карта на сайта |