Home www.koroza-karat.com
TOP 50 PSk/ER/PPn


Беше доставен и монтиран каломаслоуловител тип AS-TOP с дебит 50 л/с, който обслужва машинни зали на 5 и 6 блок на АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

Клиент: "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД - гр.Козлодуй

Голяма снимка
<< Предишна референция Затворете прозореца