Home www.koroza-karat.com
TOP 20 RC/FR/PPs - мобилен тип за надземен монтаж


Беше доставен мобилен каломаслоуловител тип AS-TOP с дебит 20 л/с. Предназначен е за строителната площадка на новата електроцентрала "МАРИЦА ИЗТОК 1" намираща се в района на гр. Гълъбово. Съоръжението е предназначено за надземен монтаж с възможност за бъдеща промяна на местоположението му.

Клиент: "ЕЙ И ЕС 3С МАРИЦА ИЗТОК 1" ЕООД - гр. Гълъбово

Голяма снимка
<< Предишна референция Затворете прозореца Следваща референция >>