Home www.koroza-karat.com
AS-ANAcomb 60
AS-PUMP 1000/3000 EO/PPsБеше осъществена доставката и монтажът на комбинирана модулна пречиствателна станция тип AS-ANAcomb с капацитет 60 еквивалентни жители и помпена станция тип AS-PUMP. За измерването на дебита е използван магнитно-индукционен дебитомер. Съоръженията са предназначени за летище в с.Лесново.

Клиент: "ИНТЕРСКАЙ" ЕООД - с.Лесново

Голяма снимка Голяма снимка Голяма снимка Голяма снимка Голяма снимка
<< Предишна референция Затворете прозореца Следваща референция >>