Home www.koroza-karat.com
Пречиствателна станция за радиоактивни отпадъчни води


Беше осъществена доставката и монтажът на част от съоръженията в новостроящата се пречиствателна станция за радиоактивни отпадни води изтичащи от хвостохранилището на уранова мина до с.Елешница. Обектът бе финансиран по програмата ФАР на ЕС.

Голяма снимка Голяма снимка Голяма снимка Голяма снимка
Затворете прозореца Следваща референция >>