“КОРОЗА КАРАТ” ЕООД е официалният представител за Република България и югоизточна Европа (Румъния, Сърбия, Черна Гора, Косово, Македония, Гърция, Турция и Албания) на “ПРАГОХЕМА“, най-големият чешки производител на химикали в областта на повърхностната обработка на материалите. “ПРАГОХЕМА” притежава сертификат за качество ISO 9001.

Каталог на продуктите на PRAGOCHEMA

ЗАБЕЛЕЖКА: Посоченият списък не обхваща всички произвеждани от PRAGOCHEMA препарати. Обадете ни се ако не откриете нужния Ви препарат!
ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ
Универсални течни обезмасляващи препарати
PRAGOLOD GRATO 12
Алкален обезмасляващ препарат с пасивиращо действие.PRAGOLOD 13
Течен алкален обезмасляващ препарат с пасивиращо действие.

PRAGOLOD 14
Алкален обезмасляващ препарат с пасивиращо действие и ниска пенливост.PRAGOLOD 18
Неутрален обезмасляващ препарат.

PRAGOLOD 20 UF
Универсален обезмасляващ препарат.PRAGOLOD 21 UF
Универсален обезмасляващ препарат.PRAGOLOD 22 Ms
Кисел обезмасляващ препарат.PRAGOLOD 32
Алкален обезмасляващ препарат.PRAGOLOD 44
Обезмасляващ препарат с ниска пенливост и леко пасивиращо действие.PRAGOLOD 46
Универсален течен слабопенлив обезмасляващ препарат.PRAGOLOD 710
Алкален обезмасляващ препарат.
ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ
Универсални насипни обезмасляващи препарати
PRAGOLOD 33
Неутрален, силно действащ двукомпонентен обезмасляващ препарат.PRAGOLOD 54 UF
Алкален обезмасляващ препарат.PRAGOLOD 54 UFN
Алкален обезмасляващ препарат с понижена пенливост.PRAGOLOD 55 UF
Силно алкален обезмасляващ препарат с наличие на инхибитори.PRAGOLOD 83
Алкален препарат за обезмасляване на алуминий и стомана.PRAGOLOD 86
Средно алкален обезмасляващ препарат.PRAGOLOD 86 S
Средно алкален обезмасляващ препарат.PRAGOLOD 88
Силно действащ препарат за обезмасляване на алуминий.
ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ
Насипни алкални препарати за обезмасляване на стомана и чугун
PRAGOLOD RADALOD
Радикално обезмасляващ препарат.PRAGOLOD RAD 10
Силно алкален обезмасляващ препарат.PRAGOLOD 57 N
Силно алкален обезмасляващ препарат.

PRAGOLOD 57 UF
Силно алкален обезмасляващ препарат.PRAGOLOD 59
Силно алкален обезмасляващ препарат.PRAGOLOD 90
Силно алкален обезмасляващ препарат с пасивиращо действие.ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ
Препарати за химично и елхимично обезмасляване
PRAGOLOD 60
Препарати за елхимично обезмасляване.PRAGOLOD 61
Препарат за елхимично обезмасляване.PRAGOLOD 66
Препарат за химично и елхимично обезмасляване.PRAGOLOD 68 S
Препарат за катодно, анодно и химично обезмасляване.PRAGOLOD 69
Безфосфатен препарат за катодно, анодно и химично обезмасляване.
ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ
Помощни препарати за обезмасляване
PRAGOLOD DT 54
Тензидна добавка за обезмаслителни разтвори тип Pragolod регенерируеми чрез микрофилтрация или ултрафилтрация.PRAGOLOD DT 57
Слабо пенлива тензидна добавка за обезмаслителни разтвори тип Pragolod.PRAGOLOD 450
Тензидна добавка за обезмаслителни разтвори тип Pragolod.PRAGOLOD AF 50
Добавка за намаляване на пенливостта на обезмаслителните разтвори тип Pragolod.PRAGOLOD AF 54
Силно действаща добавка за намаляване на пенливостта на обезмаслителните разтвори тип Pragolod.PRAGOLOD AC 200
Инхибираща добавка с обезмаслително действие, ограничаваща отделянето на аерозоли от байцващите разтвори.PRAGOLOD AC 205
Инхибираща добавка с обезмаслително действие, ограничаваща отделянето на аерозоли от байцващите разтвори.PRAGOLOD AC 225
Течна добавка ограничаваща самоволното разлагане на водородния пероксид.PRAGOLOD AC 226
Течна добавка ограничаваща самоволното разлагане на водородния пероксид в разтвори за полиране на мед и медни сплави.
ФОСФАТИРАНЕ
Железни фосфати за подготовка на повърхностите
преди нанасяне на лакови покрития
PRAGOFOS 2030
Технология за получаване на тънък слой железен фосфат.PRAGOFOS 2050 A
Технология за едновременно обезмасляване и получаване на дебел слой железен фосфат чрез потапяне или пръскане.

PRAGOFOS 2060
Технология за получаване на дебел слой железен фосфат чрез потапяне или пръскане.
ФОСФАТИРАНЕ
Цинкови фосфати за подготовка на повърхностите
преди нанасяне на лакови покрития
PRAGOFOS 1380
Фосфатиране на стомана и горещо поцинкована ламарина преди нанасяне на лакови покрития по класически или електрофорезен начин. Предназначен за нанасяне чрез потапяне или пръскане.PRAGOFOS 1500
Фосфатиране на стоманени, цинкови, галванично и горещо поцинковани части с потапяне или пръскане.

PRAGOFOS 1600
Фосфатиране на стомана чрез потапяне преди нанасяне предимно на прахови полимерни материали или гума.

PRAGOFOS 1900
Фосфатиране на стомана и поцинкована ламарина преди катафорезно нанасяне на лакови покрития, включително нанасянето на прахови полимерни материали.PRAGOFOS 1920
Фосфатиране на стомана, поцинкована ламарина и алуминий преди катафорезно нанасяне на лакови покрития, включително нанасянето на прахови полимерни материали.PRAGOFOS 1930
Фосфатиране на стомана преди консервация. Цинко-манганов фосфат.
ФОСФАТИРАНЕ
Препарати за студена пластична обработка
PRAGOFOS 1000
Фосфатиране на стомана преди студена пластична обработка.

PRAGOFOS 1100
Фосфатиране на стомана преди студена пластична обработка.

PRAGOFOS 1200
Фосфатиране на стомана преди студена пластична обработка, дебел фосфатен слой.PRAGOFOS 1220
Фосфатиране на стомана преди студена пластична обработка, изолация на трансформаторна ламарина.PRAGOFOS 2200
Образуване на цинков фосфат върху стомана преди студената й обработка и в технологиите за изтегляне.
ФОСФАТИРАНЕ
Препарати за улеснено улягане на машинни елементи
PRAGOFOS 1400
Фосфатиране на стоманени движещи се части на машини и двигатели за улесняване на стартирането им.

PRAGOFOS 2400
Фосфатиране на стоманени движещи се части на машини и двигатели за улесняване на стартирането им.
ФОСФАТИРАНЕ
Препарати за допълнително третиране на фосфатни покрития
PRAGOKOR INHIBITOR 51
Емулсен адсорбчен инхибитор за желязо, стомана, чугун и медни сплави.PRAGOKOR BP
Препарат за пасивация на фосфатирана стомана и алуминиеви сплави.
ФОСФАТИРАНЕ
Препарати за премахване на фосфатни покрития
PRAGOFOS 1008 L
Препарат за премахване на фосфатни покрития и остатъци от смазки при изтегляне.
ГАЛВАНИКА
Поцинковане
PRAGOGAL Zn 367
Слабо кисел разтвор за поцинковане.PRAGOGAL Zn 372
Слабо кисел разтвор за поцинковане.PRAGOGAL Zn 3300
Алкален нецианиден разтвор за поцинковане.PRAGOGAL Zn 310
Комплексна сол за цианово поцинковане чрез подвески.PRAGOGAL Zn 320
Комплексна сол за цианово поцинковане на дребногабаритни детайли.
ГАЛВАНИКА
Никелиране
PRAGOGAL Ni 110
Комплексна сол за матово никелиране.PRAGOGAL Ni 115
Комплексна сол за матово до полублестящо никелиране.PRAGOGAL Ni 160
Препарат за блестящо никелиране.PRAGOGAL Ni 1051
Разтвор за блестящо никелиране с изключително изравняващо и покриващо действие и с устойчивост на замърсяване с йоните на тежките метали.ГАЛВАНИКА
Помедняване
PRAGOGAL Cu 210
Комплексна сол за подготвяне на алкален, цианиден разтвор за матово помедняване.PRAGOGAL Cu 220
Комплексна сол за подготвяне на алкален, цианиден разтвор за полублестящо помедняване.PRAGOGAL Cu 2500
Кисел разтвор за блестящо помедняване.
ГАЛВАНИКА
Калайдисване
PRAGOGAL Sn 5500
Кисел разтвор за нанасяне на калай.
ГАЛВАНИКА
Месинговане
PRAGOGAL Ms 610
Комплексна сол за функционално или декоративно месинговане.
ГАЛВАНИКА
Хромиране
PRAGOGAL Cr 870
Модерен процес на декоративно блестящо хромиране с разтвор с ниска концентрация на базата на два течни катализатора.
ГАЛВАНИКА
Посребряване
PRAGOGAL Ag 710
Комплексна еднокомпонентна цианидна сол за подготовка на разтвора за матово посребряване.PRAGOGAL Ag 720
Алкален, цианиден, блестящо и твърдо посребряващ разтвор.PRAGOGAL Ag 730
Комплексна, цианидна сол за подготовка на разтвора за предварително посребряване.
ГАЛВАНИКА
Сваляне на некачествени галванични покрития
PRAGOGAL 990
Препарат за сваляне на некачествени хромови, медни, никелови, цинкови и други метални покрития върху детайли от нисковъглеродна нелегирана стомана.
ХРОМАТИРАНЕ
Жълто хроматиране на галванични цинкови покрития
PRAGOKOR Zn 32
Насипен концентрат с ниско съдържание на шествалентен хром за приготвяне на разтвор за жълто хроматиране на галванични цинкови покрития.PRAGOKOR Zn 35 K
Течен концентрат с ниско съдържание на шествалентен хром за приготвяне на разтвор за жълто хроматиране на галванични цинкови покрития.PRAGOKOR Zn 35 KZ
Течен концентрат с ниско съдържание на шествалентен хром за приготвяне на разтвор за жълто хроматиране на галванични и горещи цинкови покрития.
ХРОМАТИРАНЕ
Синьо хроматиране на галванични цинкови покрития
PRAGOKOR Zn 21
Насипен концентрат с ниско съдържание на шествалентен хром за приготвяне на разтвор за бледо синьо хроматиране на галванични цинкови покрития.PRAGOKOR Zn 22
Насипен концентрат с ниско съдържание на шествалентен хром за приготвяне на разтвор за бледо синьо хроматиране на галванични цинкови покрития.PRAGOKOR Zn 25 K
Течен концентрат несъдържащ шествалентен хром за приготвяне на разтвор за бледо синьо хроматиране на галванични цинкови покрития.
ХРОМАТИРАНЕ
Черно хроматиране на галванични цинкови покрития
PRAGOKOR Zn 51
Течен двукомпонентен концентрат със съдържание на сребро и шествалентен хром за приготвяне на разтвор за черно хроматиране на галванични цинкови покрития.
ХРОМАТИРАНЕ
Маслено зелено хроматиране на галванични цинкови покрития
PRAGOKOR Zn 62
Двукомпонентен концентрат съдържащ шествалентен хром за приготвяне на разтвор за масленозелено хроматиране на галванични цинкови покрития.
МЕЖДУОПЕРАЦИОННА ЗАЩИТА
Препарати за пасивация и инхибиция
PRAGOKOR O 120
Препарат за временна, междуоперационна пасивация след обезмасляване.PRAGOKOR O 130
Пасивиращ препарат на базата на адсобчните инхибитори.PRAGOKOR O 150 G
Пасивиращ препарат за железни метали, сплавите на мед и алуминий.PRAGOKOR INHIBITOR Ms 4
Адсорбчен инхибитор за мед и сплавите й.PRAGOKOR INHIBITOR 51
Емулсен адсорбчен инхибитор за желязо, стомана, чугун и медни сплави.PRAGOKOR INHIBITOR 53
Препарат за уплътнение на хроматни и фосфатни покрития, както и за междуоперационна защита на железни метали и медни сплави.PRAGOKOR BP
Препарат за пасивация на фосфатирана стомана и алуминиеви сплави.
МЕЖДУОПЕРАЦИОННА ЗАЩИТА
Водоразтворими уплътняващи лакове
PRAGOKOR SEAL Cu
Уплътняващ водоразтворим лак за медни и сребърни сплави.

PRAGOKOR SEAL Fe
Уплътняващ водоразтворим лак за конверсни слоеве върху стомана.

PRAGOKOR SEAL Si
Уплътняващ водоразтворим лак за конверсни слоеве върху цинк и алуминий.PRAGOKOR SEAL Zn
Уплътняващ водоразтворим лак за хроматни цинкови слоеве.ШЛИФОВАНЕ, ПОЛИРАНЕ И ГАЛТОВАНЕ
Шлифоване и полиране на метали и пластмаси
PRAGOPOL - шлайфпаста 320
Паста за шлайфане на стомана, неръждаема стомана, цветни метали и алуминий с едрина на частиците 320.PRAGOPOL - шлайфпаста за желязо
Паста за финно шлайфане на стомана и железни сплави. С по-финни частици от 320.PRAGOPOL - шлайфпаста за пластмаса
Паста за шлайфане на твърди полимерни материали преди полиране.PRAGOPOL - смазка за шлайфане
За промазване на шлайфащите дискове при грубо шлайфане или употреба на четка.PRAGOPOL ALM
Паста за полиране на стоманени, алуминиеви и цинкови детайли с помощта на текстилни дискове.PRAGOPOL S
Паста за финишно полиране на месинг, неръждаема стомана, никел и други метали.PRAGOPOL J - за алуминий
Паста за полиране на алуминий, сплави на леките метали и пластмаси посредством текстилни дискове.PRAGOPOL TRIPOL
Паста за финишно полиране на цветни метали, алуминий и пластмаса посредством текстилни дискове. Подходяща за тънкостенни изделия.PRAGOPOL - лоена паста
Продукт за промазване на шлайф и полирдискове, шлайфленти, триони и др.PRAGOPOL - паста зелена I
Паста за полиране на стомана и хром, евентуално на цветни метали и алуминий посредством текстилни дискове.PRAGOPOL - паста зелена II
Паста за финишно полиране на стомана, хром и алуминий посредством текстилни дискове.PRAGOPOL - паста зелена III
Паста за полиране на стомана и месинг посредством текстилни дискове.PRAGOPOL - паста зелена IV
Паста за полиране на стомана, алуминий, цветни метали и пластмаси посредством текстилни дискове.PRAGOLESK - полираща и почистваща паста за общо ползване
Полутечна паста за финно ръчно и машинно полиране и почистване на цветни метали и стомана, твърди пластмаси, твърди лакови покрития, силно замърсени стъкла и керамика.
ШЛИФОВАНЕ, ПОЛИРАНЕ И ГАЛТОВАНЕ
Галтоване
PRAGOPOL 520
Галтовъчен препарат предназначен за шлайфащи операции, заобляне на ръбовете на железни предмети и предмети от нежелезни метали.PRAGOPOL 550
Галтовъчен препарат предназначен за премахване на “мустаци” и шлайфане на изделия от цинкови сплави.PRAGOPOL 580
Галтовъчен препарат предназначен за фино шлайфане, заглаждане, полиране на алуминий и сплавите му.PRAGOPOL 809
Течен препарат с обезмаслително действие предназначен за полиране и галтоване на стомана, мед, сребро и сплавите им.PRAGOPOL 810
Течен препарат с пасивиращо действие предназначен за полиране и галтоване на медни и сребърни сплави.PRAGOPOL 811
Кисел препарат предназначен за полиране и галтоване на медни и сребърни сплави.PRAGOPOL 812
Препарат с пасивиращо действие за полиране, галтоване и отстраняване на визуални дефекти на изделия от мед и нейните слави.PRAGOPOL 813
Галтовъчен лубрикационен препарат с пасивиращо действие за полиране и галтоване на мед, сребро и техните сплави.PRAGOPOL OB 32
Галтовъчен препарат с разпадащи се частици. За еновременно галтоване, шлайфане и полиране на стомана.PRAGOPOL UNIVERSAL
Полиращ и галтовъчен препарат за изделия от стомана, за работа в барабан или галтовъчни машини. Предназначен е за полиране на детайли със сложни форми, които са неподходящи за полиране с помощта на дискове.
ЗАЩИТА НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ
Препарати за защита на дървен материал от
плесени, гъби, насекоми и запалване
PRAGOKOR BORONIT
Безцветен водоразтворим импрегниращ препарат за превантивна защита на дървен материал в интериора и екстериора от гъби и насекоми. Разходна норма: до 25 м2/л при 2 слоя (около 25 г/м2). За визуален контрол при апликирането и оцветяване на материала без необходимастта от байцване, препаратът може да бъде оцветен с PRAGOKOR COLOR.PRAGOKOR BORONIT Z
Вариант на PRAGOKOR BORONIT със зелен цвят за визуален контрол при апликирането.PRAGOKOR BORONIT Q
Безцветен водоразтворим импрегниращ препарат за превантивна защита на дървен материал в интериора и екстериора от плесени, гъби и насекоми. Може да бъде използван за саниране на зидария нападната от плесени и гъби. Разходна норма: 20-50 м2/л (около 25 г/м2).PRAGOKOR BORONIT Q Color
Цветен вариант на PRAGOKOR BORONIT Q за визуален контрол при апликирането. Предлагат се следните цветове: зелен, кафяв, оранжев, жълт.PRAGOKOR BORONIT Q 50
Безцветен водоразтворим импрегниращ препарат за превантивна защита на дървен материал в интериора и екстериора от плесени, гъби и насекоми. Може да бъде използван за саниране на зидария нападната от плесени и гъби. Разходна норма: 10-25 м2/л (около 50 г/м2).PRAGOKOR BORONIT Q 50 Color
Цветен вариант на PRAGOKOR BORONIT Q 50 за визуален контрол при апликирането. Предлагат се следните цветове: зелен, кафяв, оранжев, жълт.PRAGOKOR COLOR
Оцветител за водоразтворим импрегниращ препарат PRAGOKOR BORONIT. Предлагат се следните цветове: зелен, кафяв, оранжев, жълт.PRAGOKOR PYRONIT 15
Водоразтворим импрегниращ препарат със специални пълнители и добавки за комбинирано действие срещу запалване (горене) и превантивна защита на дървен материал в интериора и екстериора от гъби и насекоми.
ЦИНКСИЛИКАТНИ ЛАКОВЕ
Цинксиликатни лакове за защита от корозия над 15 години
PRAGOKOR METAL E
Двукомпонентен цинксиликатен лак за защита от корозия над 15 години. Технология за поцинковане чрез ръчно или машинно боядисване. Идеален също за антикорозионна защита на заварки и механично увредени места на поцинковани изделия. Самовтвърдява се от атмосферната влажност. Сив матов цвят. Разходна норма 4,1 м2/кг.

PRAGOKOR METAL ES
Вариант на PRAGOKOR METAL E с по-ниско съдържание на цинк. Сив матов цвят. Разходна норма 4,5 м2/кг.PRAGOKOR METAL ESG
Вариант на PRAGOKOR METAL ES. Сиво-зелен матов цвят, който може да служи за визуален контрол при апликиране на повече слоеве в комбинация с PRAGOKOR METAL E или ES. Разходна норма 4,3 м2/кг.PRAGOKOR METAL ANTIK
Двукомпонентен декоративен цинксиликатен лак за защита от корозия над 15 години. Технология за поцинковане чрез ръчно или машинно боядисване. Самовтвърдява се от атмосферната влажност. Черен до черносив цвят - перфектна имитация на ковашки изделия. Придава усещане за старинност на боядисаните изделия, заради което е високо ценен от реставраторите. Разходна норма 6-6,5 м2/кг.PRAGOKOR METAL SP
Двукомпонентен цинксиликатен лак за междуоперационна защита от корозия в агресивна среда на стоманени конструкции. Може да служи и като подслой за органични бои. Самовтвърдява се от атмосферната влажност. Сив цвят. Разходна норма 4,3 м2/кг.
ЦИНКСИЛИКАТНИ ЛАКОВЕ
Помощни препарати към цинксиликатните лакове
PRAGOKOR REDIDLO METAL
Разредител за корекция на гъстотата на цинксиликатните лакове PRAGOKOR METAL E, PRAGOKOR METAL ES, PRAGOKOR METAL ESG и PRAGOKOR METAL ANTIK за апликация с четка, както и пръскане пневматично или под високо налягане без въдух при температури от +5oC до +40oC. Особено е подходящ за температури над +20oC. Обикновено се ползват до 10-15% обемни части от разредителя (спрямо обема на разреждания лак).PRAGOKOR REDIDLO METAL Z
Разредител за корекция на гъстотата на цинксиликатните лакове PRAGOKOR METAL E, PRAGOKOR METAL ES, PRAGOKOR METAL ESG и PRAGOKOR METAL ANTIK за апликация с четка, както и пръскане пневматично или под високо налягане без въдух при температури от -5oC до +30oC. Особено е подходящ за температури под +20oC, т.е. за зимните, пролетни или есенни условия. Използва се също за разреждането на цинксиликатния лак PRAGOKOR METAL SP. Обикновено се ползват до 10-15% обемни части от разредителя (спрямо обема на разреждания лак).PRAGOKOR PENETRAL
Пенетрационен препарат за готови покрития от цинксиликатни лакове. PRAGOKOR PENETRAL е еднокомпонентен лак със съдържание на органични разтворители предназначена за третиране на втвърдени покрития от цинксиликатните лакове PRAGOKOR METAL E, PRAGOKOR METAL ES, PRAGOKOR METAL ESG и PRAGOKOR METAL SP преди нанасянето на органични бои с високо съдържание на суха маса или висока гъстота. PRAGOKOR PENETRAL забранява появата на балончета въздух в слоевете органични бои.
МЕМБРАННИ УЛТРАФИЛТРИ
Мембранни ултрафилтри, филтрувална материя, филтрувално фолио
PRAGOPOR - стандартни мембранни ултрафилтри
Ултрафилтрите са микропорести мембрани на базата на нитроцелулоза. Предлагат се в 10 групи според големината на порите (от 4 до 0,05 микрометра) с кръгова форма с диаметър от 20 до 294 мм. Подходящи са предимно за аналитични и биологични лаборатории в микробиологията, фармацията, хранително-вкусовата промишленост и др.PRAGOPOR - стерилни мембранни ултрафилтри
Стерилните ултрафилтри се различават от стандартните по липсата на остатъчни разтворители, които биха могли да подхранват растежа на някои микроорганизми. Предлагат се в 6 групи според големината на порите (от 0,85 до 0,17 микрометра) с кръгова форма с диаметър 35 или 50 мм (възможно е производството на други размери по поръчка). Пакетирани са в специални пликове и са обработени с гама лъчение.PRAGOPOR - филтрувално фолио
Вариант на стандартните мембранни ултрафилтри с размери 50х50 см.PRAGOPOR - филтрувална материя
За повишение на механичната устойчивост на стандартните мембранни ултрафилтри се предлага техен вариант с текстилна основа като е запазена пропусквателната им способност. Предлагат се в 5 групи според големината на порите (от 8,5 до 0,3 микрометра). Подходящи са предимно за филтрация и сепарация, в по-малък мащаб за аналитични и биологични лаборатории.
ДРУГИ
Препарати за черна оксидация на стомана
PRAGOKOR BRUNIGAL S
Високо ефективен препарат за алкална оксидация на стоманени детайли. Полученото покритие е с добра устойчивост срещу изтъркване. При употребата на този препарат се получава висококачествено декоративно наситено черно покритие.PRAGOKOR BRUNIGAL N
Универсална сол за антикорозионно третиране чрез черна оксидация на детайли от легирана и нелегирана стомана.
ДРУГИ
Препарати за заваряване и запояване
PRAGOKOR 10
Препарат за запояване на консервни кутии в автоматични линии за пълнене. Също така е подходящ за запояване на калайдисани, поцинковани, месинговани или никелирани стоманени детайли.PRAGOKOR AG
Препарат за запояване само на чисти, неоксидирани метални повърхности. Ползва се в доставяната концентрация или разреден с етилалкохол в съотношение 1:3 - 1:5. Подходящото съотношение зависи от състоянието на повърхността и вида на запоявания материал, което трябва да бъде проверено с тест.PRAGOKOR F
Препарат за запояване на предмети с горещо поцинковано покритие. Също така е подходящ за запояване на други материали с изключение на алуминий и сплавите му.PRAGOKOR R
Препарат за активиране на повърхността при меко ръчно запояване на всички видове материали с изключение на алуминий и сплавите му, особено подходящ за ламарина.PRAGOKOR S
Препарат за активиране на повърхността при меко ръчно запояване на всички видове материали с изключение на алуминий и сплавите му. Има много добри качества за активиране на повърхността и е подходящ за запояване на оксидирани повърхности. Съдържа НСl.PRAGOKOR TAV 311
Флюс за запояване с пламък на алуминий и алуминиеви сплави. Активира запояваните повърхности и подобрява разтичането на припоя.PRAGOKOR TAV 313 S
Флюс за запояване с пламък на алуминий и алуминиеви сплави. Активира запояваните повърхности и подобрява разтичането на припоя. Подходящ е също при заваряване на повърностни дефекти на чугунени отливки.
ДРУГИ
Препарати за рафинация на алуминий и алуминиеви сплави
PRAGOKOR ALMAG 630
Препарат за защита и рафинация на алуминиеви сплави със съдържание на Mg до 11%.PRAGOKOR ALMAG 690
Препарат за защита и рафинация на алуминиеви сплави със съдържание на Mg от 1 до 11% при температура от 690 до 780 oC.PRAGOKOR ALSIL 171
Препарат за почистване на разтопен алуминий с леко модификационно действие. Препаратът е ситен кресталически прах, който реагира с окисите на алуминия и създава сух, прахообразен шлам. Характерен е с висока ефективност и нисък разход. Постига се висока степен на чистота на третирания метал. Шламът възниква при ексотермична реакция, което спомага за неговото перфектно отделяне от метала и понижение на загубите.PRAGOKOR ALSIL 283
Препарат за интензивно чистене на разтопен алуминий и неговите силициеви или силициево-медни сплави. Универсалният характер на препарата е предпоставка за употребата му за рафинация при температура над 650 oC преди напорно или гравитачно леене в метални или керамични форми.PRAGOKOR ALSIL 410
Препарат за чистене на разтопен алуминий в подгряващите пещи. Препаратът е ситен кресталически прах, който реагира с окисите на алуминия и създава сух, прахообразен шлам. Характерен е с висока ефективност, нисък разход и леко модификационно действие.PRAGOKOR ALSIL 412
Препарат за интензивно чистене на алуминий разтопен предимно в газови пещи. Препаратът реагира с окисите на алуминия и създава сух, прахообразен шлам с повишена температура на топене. Благодарение на екзотермичната реакция шламът продължава сам да се загрява, задържа минимално количество метал, който лесно се отделя и затова загубите са ниски. Областите на приложение са същите като на PRAGOKOR ALSIL 283.PRAGOKOR ALSIL 680
Препарат за чистене на разтопен алуминий и неговите сплави, като нечистотите и окисите се пренасят в шлама. Прилага се при температура от 670 до 700 oC.PRAGOKOR ALSIL 710
Препарат за чистене на разтопен алуминий и неговите сплави, като нечистотите и окисите се пренасят в шлама. Прилага се при температура от 705 до 725 oC.PRAGOKOR ALSIL 750
Препарат за чистене на разтопен алуминий и неговите сплави, като нечистотите и окисите се пренасят в шлама. Прилага се при температура от 725 до 760 oC.PRAGOKOR ALSIL 2841
Препарат за интензивно чистене на разтопен алуминий. При рафинацията от препарата се отделят газове, които разпределят препарата в целия обем на метала по-ефективно от механично бъркане. Образува се сух, прахов шлам, в който са сепарирани нечистотите и окисите.PRAGOKOR DEGAS 7
Препарат във формата на таблети за обезгазяване на разтопен алуминий и неговите сплави. При потапяне в разтопения метал образуват газове, които го разбъркват и отвеждат от него разтворения водород.PRAGOKOR S 1
Препарат за защита и рафинация на алуминий при топене предимно във ванови пещи. Подходящ е за преработката на силно замърсен материал.PRAGOKOR T 3
Препарат с рафиниращо и модификационно действие за силициеви сплави не алуминий, с който се постига финна структура на отлитъците. Прилага се при температура от 730 до 780 oC.
ДРУГИ
Помощни препарати за леярската промишленост
PRAGOKOR PUR 1
Препарат за почистване на стените на пещи, в които се топи алуминий. Наносите по стените няколко пъти се покриват с PRAGOKOR PUR 1, който се разтапя и омекотява наносите, такаче стават лесно отстраними.PRAGOKOR KM 1
Прахов препарат за смазване на вибрационни транспортьори за улеснение на хода при обслужване на пещи за термична обработка и др. Препаратът не гори и е неизбухлив. С него се посипват движещите се части на транспортьора.
ДРУГИ
Препарати за закаляване и отвръщане на стомана
PRAGOKOR AS 140
Препарат за отвръщане на стомана на базата на азотни съединения, служещ също за изотермично закаляване, както и за отвръщане на закалени стоманени части при температура от 180 до 500 oC.PRAGOKOR AS 140 Z
Препарат за отвръщане на стомана на базата на азотни съединения, служещ също за изотермично закаляване, както и за отвръщане на закалени стоманени части при температура от 190 до 550 oC.PRAGOKOR AS 272
Препарат за отвръщане на стомана, служещ за отвръщане на закалени части от инструментална стомана при температура от 540 до 640 oC.
ДРУГИ
Силиконови емулсии
PRAGOKOR - силиконова емулсия 60% (съдържание на вода макс. 40%)
В редица браншове от промишлеността при преработката на каучук и пластмаси се използат спесифичните качества на силиконовите масла с цел улесняване на технологията на сепарирането.
Намира приложение в промишлената обработка на гума и пластмаси, за импрегниране на формите за отливане чрез пръскане или пресоване с помощта на намазване или пръскане, за постигане на по-лесното отделяне на отливките от така обработените форми. Също така се ползва в стъкларската промишленост в производството на пресовано стъкло и телевозионни кинескопи.

PRAGOKOR - силиконова емулсия 35% (съдържание на вода макс. 65%)
За по-лесното дозиране и с това и по-простото апликиране се предлага тази разновидност на силиконовата емулсия PRAGOKOR.


Официален представител "КОРОЗА КАРАТ" ЕООД 
Адрес за кореспонденция: жк. "Младост 4", бл. 468, вх. А, ап. 6, София 1715
тел.: 02 / 975 8128
GSM: 0887 / 307 123
e-mail: office@koroza-karat.com © КОРОЗА КАРАТ 4.11.2018