Home Bulgarian English Russian 
"КОРОЗА КАРАТ" ООД притежава дългогодишен опит в областта на очистката на
комунално-битовите и промишлените отпадъчни води. Изградили сме редица пречиствателни станции и други обекти в цялата страна. Готови сме да Ви предложим най-доброто решение!

AS-FAKU / AS-FAKU mini
Мазниноуловители

Мазниноуловителите са предназначени за улавянето на масла и мазнини там, където има опасност от повишеното им съдържание в отпадъчните води, например:

- ресторанти, кухни
- магазини с обработка на млечни, месни или рибни изделия
- месопреработвателни цехове, предприятия от
хранително-вкусовата промишленост и др.


Предлага се широка гама префабрикувани модулни едно- и двукорпусни модели, разчетени за надземен монтаж или за вкопаване. Произвеждат се от конструкционни полимери или неръждаема стомана като самоносещи или предназначени за обетониране.Голяма снимка
Преди вкопаване


Голяма снимка
За надземен
монтаж


Голяма снимка
Двукорпусен модел

Пречистване на водата

Мазниноуловителите предпазват канализационните тръби от затлачване с мазнини и повишават действието на биологичните пречиствателни станции. При разграждането на мазнини попаднали в биологична пречиствателна станция би се повишила киселинността на водата и с това пречиствателният ефект би могъл да бъде понижен или изцяло елиминиран.

Към AS-FAKU се довеждат единствено води замърсени с масла и мазнини от растителен или животински произход. Недопустимо е довеждането на фекални води. Пред мазниноуловителя не трябва да бъде инсталирано съоръжение за смилане на кухненски отпадъци. Ползването му не се допуска за да не се получи свръхнатоварване на мазниноуловителя с органични вещества.

Инсталирането на мазниноуловителите е удачно да бъде извършено възможно най-близо до източника на замърсената вода. Пречистената вода може да бъде заустена в канализационна система или следваща степен на пречистване, например биологична пречиствателна станция.

Мазниноуловителите AS-FAKU са конструирани с номинален размер от NG 1 до NG 25. С взаимно комбиниране и паралелно свързване може да се задоволят специфичните нужди на инвеститора или да се увеличи капацитета. При заявка е възможно изграждането на нестандартен мазниноуловител при реконструиране на стар бетонен.

При стандартна изработка мазнино-уловителите AS-FAKU са оборудвани с капак с отвори за обслужване и поддръжка. Местата за почистване са лесно достъпни и са снабдени с херметични капаци против миризми.

Предимства на AS-FAKU

- Широката гама мазниноуловители AS-FAKU решава разнообразните нужди и предлага лесно приспособяване към специфичните условия на инвеститора.

- Префабрикуваната компактна модулна конструкция ускорява проектантските и строително-монтажните дейности, понижава инвестиционните разходи.
- Ниски експлоатационни разходи.
- AS-FAKU отговарят на изискванията на eвропейските норми EN 1825, DIN 4040, ONORM B5103.
- Гаранция 24 месеца с осигурен гаранционен и следгаранционен сервиз.

Описание на технологията на пречистване

С помощта на преградни стени съдът на мазниноуловителя [1] е разделен на отделни функционални пространства. Входната част [A] е снабдена с отбивна преграда [2], която служи за равномерно разпределяне на втичащата струя вода. На дъното на утаителя [3] се събират седиментиращите се вещества под формата на кал, а на повърхността се отделя част от мазнините. Водата след това се втича в пространството за отделяне на мазнините [B]. Сепарираните мазнини [C] се съсредоточават на повърхността, от където се изгребват. В изходната част [D] пречистената вода се взима от дъното, преминава през вертикална шахта [4], място за взимане на проби [5] и постъпва в изходната канализационна тръба.


Легенда:
A - Входна част
B - Пространство за отделяне на мазнините
C - Сепарирани мазнини
D - Изходна част
1 - Корпус на мазниноуловителя
2 - Отбивна преграда
3 - Утаител и пространство за кал
4 - Шахта за оттичане
5 - Място за взимане на проби

Голямо изображение
Технологична схема

Избор на номиналния размер NG

Номиналният размер NG е безразмерна величина, която характеризира големината на мазниноуловителя и се определя от типа и количеството на отпадъчните води. Ако съответните органи не предпишат друг метод на изчисление на номиналния размер на мазниноуловителя, може да се ползва методът описан в европейската норма EN 1825 по формулата NG=Qs.fd.ft.fr, където коефициентите отразяват следните показатели:

Qs - максимално количество на втичащата се отпадъчна вода в л/с.
fd - коефициент на относително тегло на отделяните масла и мазнини.
... fd=1 за кухни, ресторанти.
ft - коефициент на максимална температура на отпадъчните води.
... ft=1 при температура на входящите води <60oC, ft=1,3 при температура на входящите води >60oC.
fr - коефициент на количество на препаратите за миене и почистване съдържащи се в отпадъчните води.
... fr=1 при липса на препарати, fr=1,3 при наличие на препарати.


Според резултата от изчисленията се избира най-близкият по-висок номинален размер мазниноуловител. В случаите, когато трябва да се осигури по-голям обем за сепарираните мазнини, напр. при отпадъчни води с по-високо съдържание на мазнини от обичайното, може да се ползват следните решения:

- да се избере мазниноуловител с по-голям номинален размер, отколкото посочват изчисленията
- извън мазниноуловителя да се изгради допълнителен резервоар за сепарираните мазнини
- да се прилага по-често извозване на сепарираните мазнини


За кухни и ресторанти номиналният размер на мазниноуловителя може ориентировъчно да се избере според броя приготвяни порции на ден:

до 200 порции - номинален размер NG 2
от 200 до 400 порции - номинален размер NG 4
от 400 до 600 порции - номинален размер NG 7


Забележка: Модификацията AS-FAKU mini e с номинален размер NG 0,3.

AS-FAKU / AS-FAKU mini - снимки


Голяма снимка Голяма снимка Голяма снимка Голяма снимка Голяма снимка

Нуждаете се от мазниноуловител снабден с агрегат за изпомпване на уловените мазнини и промивка с ръчен или автоматичен режим на работа?
Предлагаме Ви мазниноуловители AS-FAKU FOZ с номинални размери NG от 2 до 11

Търсите решение как да пречиствате отпадъчни води съдържащи нишесте?
Подходящото съоръжение се нарича AS-SAKU

Цялата гама пречиствателни съоръжения, които предлагаме ще намерите в
Каталог на всички пречиствателни съоръжения

През последните повече от 10 години успешно сме реализирали редица мазниноуловители от различен тип и конструкция в цялата страна. Времето е доказало качествата на технологичните и конструктивните решения, както и тяхното влияние върху ефективността и експлоатационната надежност на съоръженията.

AS-FAKU реализирани в България:
AS-FAKU mini - мазниноуловители с номинален размер NG 0,3

гр.Добрич - "ВАСИЛЕВ И БРАТ" ООД - предприятие
гр.София - "КЛИМА КГ" ЕООД - кухня
гр.София - "КЛИМА КГ" ЕООД - кухня
гр.Добрич - "ВАСИЛЕВ И БРАТ" ООД - предприятие
с.Кокаляне, обл.София - частно лице - кухня
с.Лозенец, обл.Бургас - "АТИВА" ООД - хотел
гр.София - "ЛАЗАРЕТ" ЕООД - кухня на детска градина
гр.Пазарджик - "МЕТЕЯ" ООД - ресторант "Авангард"
гр.Ямбол - "АРК-БИЛДИНГ" ООД - магазин
гр.Стара Загора - "ИНСТАЛ" ООД - магазин за хранителни стоки с транжорна
гр.Стара Загора - "ИНСТАЛ" ООД - магазин за хранителни стоки с транжорна
гр.София - ЕТ "ПЕТЪР ЦВЕТАРСКИ" - кафене-ресторант
гр.София - "БЛЕК СИЙ СЪНРАЙЗ" ООД - магазин за риба
с.Малорад, обл.Враца - "ЕНЕМОНА" АД - детска градина
с.Малорад, обл.Враца - "ЕНЕМОНА" АД - детска градина
с.Малорад, обл.Враца - "ЕНЕМОНА" АД - детска градина
с.Малорад, обл.Враца - "ЕНЕМОНА" АД - детска градина
с.Добролево, обл.Враца - "ЕНЕМОНА" АД - детска градина
с.Добролево, обл.Враца - "ЕНЕМОНА" АД - детска градина
с.Добролево, обл.Враца - "ЕНЕМОНА" АД - детска градина
с.Добролево, обл.Враца - "ЕНЕМОНА" АД - детска градина
гр.София - "РАДМИ 90" ЕООД - детска градина
гр.София - "РАДМИ 90" ЕООД - детска градина
гр.Стара Загора - "СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА" ЕАД - магазин
гр.Стара Загора - "СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА" ЕАД - магазин
гр.Велико Търново - "КРАСГОМ" ООД - кухня
гр.Велико Търново - "КРАСГОМ" ООД - кухня
гр.София - "СТРАТИЕВИ 2003" ООД - детска градина
гр.София - "СТРАТИЕВИ 2003" ООД - детска градина
гр.София - "АКВАРАЛ" ООД - ресторант
гр.София - "РАДМИ 90" ЕООД - детска градина
гр.София - "РАДМИ 90" ЕООД - детска градина
гр.София - "РАДМИ 90" ЕООД - детска градина
гр.София - "РАДМИ 90" ЕООД - детска градина
гр.Павликени - "КОНКРЕТ БАУ" ЕООД - фирмен стол и кухня
гр.София - "МИХАЕЛА ГЕНЕВА" ЕООД - кухня
гр.София - “НАФТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД - предприятие
гр.Видин - ЕТ "МУЛТИТЕХ-91-ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ" - хотел
с.Лозен, обл.София - "БУЛСТРОЙ ГРУП" ООД - детска градина
с.Лозен, обл.София - "БУЛСТРОЙ ГРУП" ООД - детска градина
с.Лозен, обл.София - "БУЛСТРОЙ ГРУП" ООД - детска градина
с.Лозен, обл.София - "БУЛСТРОЙ ГРУП" ООД - детска градина
с.Лозен, обл.София - "БУЛСТРОЙ ГРУП" ООД - детска градина
с.Лозен, обл.София - "БУЛСТРОЙ ГРУП" ООД - детска градина
с.Лозен, обл.София - "БУЛСТРОЙ ГРУП" ООД - детска градина
гр.София - "БОМИТ" ЕООД - майчин дом
гр.София - "АКВАРАЛ" ООД - детска градина
гр.София - "АКВАРАЛ" ООД - детска градина
кв."Дианабад", гр.София - "КАРАМАН" ООД - детска градина
кв."Дианабад", гр.София - "КАРАМАН" ООД - детска градина
кв."Дианабад", гр.София - "КАРАМАН" ООД - детска градина
кв."Дианабад", гр.София - "КАРАМАН" ООД - детска градина
гр.Стара Загора - "ИНСТАЛ" ООД - разфасоване на месо
гр.Стара Загора - "ИНСТАЛ" ООД - разфасоване на месо
гр.София - "345" ООД - супермаркет "345"
с.Арбанаси, обл.Велико Търново - ЕТ "ДЕСИСЛАВА-МАРИЯ ДОЙЧЕВА" - спа хотел
с.Арбанаси, обл.Велико Търново - ЕТ "ДЕСИСЛАВА-МАРИЯ ДОЙЧЕВА" - спа хотел
с.Арбанаси, обл.Велико Търново - ЕТ "ДЕСИСЛАВА-МАРИЯ ДОЙЧЕВА" - спа хотел
с.Арбанаси, обл.Велико Търново - ЕТ "ДЕСИСЛАВА-МАРИЯ ДОЙЧЕВА" - спа хотел
гр.София - "НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АСОЦИАЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА" - ресторант
гр.София - "345" ООД - супермаркет "345"
гр.София - "345" ООД - супермаркет "345"
гр.София - "345" ООД - супермаркет "345"
гр.София - "345" ООД - супермаркет "345"
гр.Балчик - "ЛОТОС-ТУР" ООД - кухня на хотел
гр.София - "345" ООД - супермаркет "345"
гр.София - "345" ООД - супермаркет "345"
гр.София - "345" ООД - супермаркет "345"
гр.София - "345" ООД - супермаркет "345"
кв."Индустриален", гр.Стара Загора - "ЕФИР" ЕООД - комплекс "Ефир"
кв."Индустриален", гр.Стара Загора - "ЕФИР" ЕООД - комплекс "Ефир"
гр.София - "РАДМИ 90" ЕООД - хотел
гр.София - "РАДМИ 90" ЕООД - хотел
гр.Тетевен - ЕТ "РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ" - детска градина
гр.Тетевен - ЕТ "РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ" - детска градина
гр.Добрич - "ВИСТА 88" ООД - заведение
гр.Добрич - ЕТ "ПЕТЪР ДЕНЕВ" - заведение
гр.Ямбол - "РЕНЕСАНС" АД - ресторант
гр.Самоков - "ОЗОН-Б" ООД - фирмен стол и кухня
гр.Самоков - "ОЗОН-Б" ООД - фирмен стол и кухня
гр.Самоков - "ОЗОН-Б" ООД - фирмен стол и кухня
гр.Самоков - "ОЗОН-Б" ООД - фирмен стол и кухня
гр.Бургас - РУГ ЮГ - заведение
гр. Варна - ЕТ "АРИЕС - ЕК. НЕДЕВА" - заведение
с.Казичене, обл.София - "НИРА" ООД - крайпътно заведение
гр.Добрич - "СИРЕНА" ООД - снекбар "Сирена"
гр.София - "МОХИТО" ЕООД - хотел
гр.София - "МОХИТО" ЕООД - хотел
с.Рударци, обл.Перник - "СИНТАКТ" ЕООД - фамилна къща
с.Панчарево, обл.София - "ИНОС 1" ООД - училище
с.Панчарево, обл.София - "ИНОС 1" ООД - училище
с.Панчарево, обл.София - "ИНОС 1" ООД - училище
с.Панчарево, обл.София - "ИНОС 1" ООД - училище
с.Панчарево, обл.София - "ИНОС 1" ООД - училище

гр.Синеморец - "БУЛХОТЕЛ" АД - хотел "Белла Виста"
гр.Синеморец - "БУЛХОТЕЛ" АД - хотел "Белла Виста"
гр.Синеморец - "БУЛХОТЕЛ" АД - хотел "Белла Виста"
гр.София - "ТОПЛИВО" ЕООД - супермаркет на бул."Монтевидео"


AS-FAKU - мазниноуловители с номинален размер над NG 0,3

с.Ряхово, обл.Русе - "СТРОИТЕЛ" ООД - рибна база
гр.Пазарджик - "КОСМОГРУП" ООД - ресторант
гр.Габрово - "ЛУКС ИНВЕСТ" ООД - кухня
гр.Пловдив - "СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ - ФАМИЛИЯ" ООД - предприятие
гр.Плевен - "ТОРГОТЕРМ" АД - кухня
гр.Пловдив - "АДЛЕР-МК" ООД - предприятие
гр.Пазарджик - "ПАМПОВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД - месопреработвателно предприятие
с.Панчарево, обл.София - "ИНОС 1" ООД - училище
 © КОРОЗА КАРАТ нагоре 20.02.2015 
| За нас | Дейности | Новини | Референции | Контакти | Карта на сайта |