Home Bulgarian English Russian 

"КОРОЗА КАРАТ" ООД притежава дългогодишен опит в областта на очистката на
комунално-битовите и промишлените отпадъчни води. Изградили сме редица пречиствателни станции и други обекти в цялата страна. Готови сме да Ви предложим най-доброто решение!

Каталог на предлаганите съоръжения      Референции
ЗАБЕЛЕЖКА: Посоченият списък обхваща стандартно произвежданите съоръжения.
Обадете ни се за решаването на всякакви нестандартни ситуации и изисквания!


Проучване, проектиране, изработка и доставка на
съоръжения и окомплектовки, монтаж и шефмонтаж,
сервизно обслужване.


Пречиствателни станции за малки и средни обекти
като къщи, вили, хотели, ресторанти, магазини, сервизи и др.

AS-VARIOcomp K

Фабрично готови модулни биологични пречиствателни станции с аерираща система за фини въздушни мехурчета предназначени за пречистване на битово-фекални отпадъчни води. Особено подходящи са за къщи, вили, хотели, малки административни сгради и други обекти, където свързването към градската канализация е невъзможно или неизгодно.
Компактната модулна конструкция предлага лесно приспособяване към местните условия и възможност за поетапно разширение на капацитета на пречистване, ускорява проектантските и строително-монтажните дейности, понижава инвестиционните разходи. Предоставя се гаранция 24 месеца.

Капацитет: 3-25 ЕЖ (0,6-3,0 м3/ден)
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


AS-VARIOcomp K ULTRA (MF)

Модулни биологични фабрично готови пречиствателни станции предназначени за пречистване на битово-фекални отпадъчни води. Пречиствателните станции AS-VARIOcomp K ULTRA са съоръжени с вграден мембранен фълтърен блок, който ефикасно улавя и най-малките частици, дори бактерии, вируси, белтъчини и др. микроелементи. Пречистената вода е годна напр. за пране, къпане, миене на коли. Не е годна за пиене, въпреки високото ниво на пречистване: БПК5 < 5 mg/l; ХПК < 25 mg/l ; НВ < 1 mg/l.
AS-VARIOcomp K ULTRA са подходящи за къщи, вили, хотели, къмпинги и други обекти, където свързването към градската канализация е невъзможно или неизгодно. Предоставя се гаранция 24 месеца.
Мембранният филтърен блок може допълнително да бъде вграден и в пречиствателните станции AS-VARIOcomp K и AS-VARIOcomp N, дори и в случаите, когато те вече са инсталирани и работят. Така допълнително може да се повиши ефикасността на пречистване до нивата на пречиствателните станции AS-VARIOcomp K ULTRA.

Капацитет: 3-25 ЕЖ (0,75-3,0 м3/ден)


AS-ANAcomb

Комбинирани анаеробно-аеробни модулни пречиствателни станции предназначени за пречистване на комунално-битови отпадни води. Конструирани са като самоносеща пластмасова конструкция. Капакът е снабден с топлоизолация, като анаеробната част отделно е с капак против миризмите.
Основното предимство на AS-ANAcomb е възможността за експлоатация с неравномерен приток! Особено са подходящи за пречистване на отпадъчни води от обекти със сезонна експлоатация като хотели, хижи, вили, предприятия и др. Предоставя се гаранция 24 месеца.

Капацитет: 3-630 ЕЖ (0,75-90,0 м3/ден)
/Свързването на няколко пречиствателни станции увеличава капацитета над 630 ЕЖ/


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

нагоре...


Пречиствателни станции за по-големи обекти
като жилищни, административни и производствени сгради, хотелски и търговски комплекси, малки населени места и др.

AS-VARIOcomp N

Фабрично готови модулни биологични пречиствателни станции за комунално-битови отпадъчни води с напълно затворен цикъл. Предназначени са за пречистване на отпадъчните води от населени места, вилни зони, махали, хотели, къмпинги, ресторанти, предприятия и др.
Компактната модулна конструкция предлага лесно приспособяване към местните условия и възможност за поетапно разширение на капацитета на пречистване, ускорява проектантските и строително-монтажните дейности, понижава инвестиционните разходи. Предоставя се гаранция 24 месеца.

Капацитет: 25-170 ЕЖ (3,0-22,5 м3/ден)
/Свързването на няколко пречиствателни станции увеличава капацитета над 170 ЕЖ/


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


AS-ANAcomb

Комбинирани анаеробно-аеробни модулни пречиствателни станции предназначени за пречистване на комунално-битови отпадни води. Конструирани са като самоносеща пластмасова конструкция. Капакът е снабден с топлоизолация, като анаеробната част отделно е с капак против миризмите.
Основното предимство на AS-ANAcomb е възможността за експлоатация с неравномерен приток! Особено са подходящи за пречистване на отпадъчни води от обекти със сезонна експлоатация като хотели, хижи, вили, предприятия и др. Предоставя се гаранция 24 месеца.

Капацитет: 3-630 ЕЖ (0,75-90,0 м3/ден)
/Свързването на няколко пречиствателни станции увеличава капацитета над 630 ЕЖ/


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

нагоре...


Общински и градски пречиствателни станции

Големи пречиствателни станции от модулни фабрично готови елементи

Пречиствателни станции предназначени за пречистване на по-големи източници на комунално-битови отпадъчни води като хотелски комплекси, села, махали, малки градове и др. Решенията са заложени на технологиите AS-ANAcomb и VARIOcomp N индивидуално според нуждите на дадения обект.

Капацитет: 600-10 000 ЕЖ

Общински и градски пречиствателни станции
по индивидуален проект


Пречиствателни станции за комунално-битови отпадъчни води за големи обекти като села, градове, общини и др. Проектират се индивидуално според изисквания капацитет и местните условия.

Обадете ни се за допълнителни информации и консултации.

Капацитет: неограничен


нагоре...


Пречиствателни станции за промишлени отпадъчни води

Извършваме проектиране, изработка, доставка и монтаж на отделни съоръжения, както и цялостно решение на нуждите от пречистване на промишлени и химически замърсени отпадъчни води от:
  - месопреработвателни предприятия
  - млекопреработвателни предприятия
  - винарски изби
  - животновъдни ферми
  - преработка на растителни суровини
  - промишлени предприятия
  - галванични процеси
  както и от други обекти.
Обадете ни се за допълнителни информации и консултации.

нагоре...


Флотационна и сепарационна техника

FJ-DELTA

Флотационен блок предназначен главно за отделяне на мазнини от отпадъчните води от кланици, заводи за производство на масла и мас, заводи за преработка на риба, млекопреработвателни производства и др.
Флотационният блок работи на принципа на напорната флотация.ROSI

Ротационно сито. Използва се като предварително стъпало на пречистване на отпадъчните води, например пред флотационния блок FJ-DELTA.Ламелни утаители

Ламелните утаители намират приложение за засилване на седиментационните или флотационните процеси, а самите ламелни блокове за подсилване ефекта на сепарационните резервоари.


нагоре...


Рециклация на бои, лакове и лепила

AS-ASLI

Системата AS-ASLI е предназначена за всички производствени процеси, които използват водоразтворими диспергирани бои, лакове и лепила. Пречистване на водите с едновременна регенерация на сепарираните бои, лакове или лепила, такаче да могат отново да се използват в производствения процес!

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

нагоре...


Каломаслоуловители, нефтозадържатели, сепаратори на нефтопродукти

AS-TOP

Нефтозадържателите наричани често каломаслоуловители или сепаратори на нефтопродукти са предназначени за улавяне и сепариране на леки течности, основно свободни нефтопродукти от замърсени с тях отпадъчни и дъждовни води. Източниците на тези води най-често са
- бензиностанции, паркинги, автосервизи, автомивки
- складове за нефтопродукти, манипулационни площадки
- работилници, промишлени производства

и навсякъде, където има риск от прокапване или разлив на нефтопродукти и замърсяване на повърхностните или подпочвените води.
Предлага се широка гама префабрикувани модулни едно- и двукорпусни модели, за надземен монтаж или за вкопаване, както и решения за реконструкцията на стари каломаслоуловители. Нефтозадържателите AS-TOP се произвеждат от конструкционни полимери или неръждаема стомана като самоносещи или предназначени за обетониране.
Предоставя се гаранция 24 месеца.

Капацитет: 1,5-150 л/с.
(Свързването на няколко модула увеличава капацитета над 150 л/с)


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


AS-TOP mini

Умален вариант на AS-TOP, особено подходящ за водосборни площи до 40м2 като малки автосервизи, бензиностанции, работилници и др. Снабден е с коалесцентен филтър. Съдържанието на нефтопродукти в пречистената вода е до 5,0 мг./л.
Нефтозадържателите AS-TOP mini се произвеждат от конструкционни полимери и са предназначени за вкопаване.
Предоставя се гаранция 24 месеца.

Капацитет: 0,6 л/с
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

нагоре...


Съоръжения за пречистване на отпадъчните води от автомивки, пароструйки, миялни боксове и др.

AS-TOP WA

Съоръжения за пречистване на отпадъчните води от ръчни и автоматични автомивки, пароструйки (напр. WAP, Karcher), миялни боксове. Особено са подходящи за пречистване на водите използвани в затворен цикъл, което рязко понижава разхода на вода.
Технологията AS-TOP WA използва само физико-механични принципи за пречистване на водата и не се нуждае от химикали!

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

нагоре...


Мазниноуловители

AS-FAKU

Уловителите на мазнини са предназначени за улавянето на масла и мазнини там, където има опасност от повишеното им съдържание в отпадъчните води, например ресторанти, месопреработвателни цехове, предприятия от хранително-вкусовата промишленост и др. Предпазват канализационните тръби от затлачване с мазнини. Повишават действието на биологичните пречиствателни станции.
Предлага се широка гама префабрикувани модулни едно- и двукорпусни модели, за надземен монтаж или за вкопаване, както и решения за реконструкцията на стари мазниноуловители. Двукорпусната конструкция на AS-FAKU улеснява монтажа, защото отпада необходимостта от кофраж! Мазниноуловителите AS-FAKU се произвеждат от конструкционни полимери или неръждаема стомана като самоносещи или предназначени за обетониране.
Предоставя се гаранция 24 месеца.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


AS-FAKU mini

Умален вариант на AS-FAKU. Предназначени са за улавянето на масла и мазнини там, където има опасност от повишеното им съдържание в отпадъчните води. Предпазват канализационните тръби от затлачване с мазнини. Повишават действието на биологичните пречиствателни станции.
Особено подходящи са за малки обекти като къщи, магазини, малки ресторанти и др. Предназначени са за надземен монтаж, а малките им размери позволяват инсталиране под мивка.
Предоставя се гаранция 24 месеца.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


AS-FAKU FOZ

Мазниноуловители за надземен монтаж снабдени с агрегат за изпомпване на уловените мазнини и промивка с ръчен или автоматичен режим на работа. Произвеждат се от полипропилен, полиетилен или неръждаема стомана с номинални размери от NG 2 до NG 11.
Предоставя се гаранция 24 месеца.нагоре...


Уловители на нишесте

AS-SAKU

Уловителите на нишесте се използват там, където има опасност от повишеното му съдържание в отпадъчните води, например в кухни, цехове за обработка на картофи и зърнени култури, предприятия от хранително-вкусовата промишленост и др.
Предоставя се гаранция 24 месеца.нагоре...


Помпени станции и шахти

AS-PUMP

Пластмасови шахти, оборудвани с помпи, тръбопроводи и ел.съоръжения, включително разпределители, предназначени за изпомпване на дъждовни, подпочвени и отпадъчни води, но могат да бъдат използвани и за други течности.
Произвежда се широка гама съоръжения - предназначени за вкопаване (самоносещи или за обетониране) или за надземен монтаж. Стандартно шахтите се доставят оборудвани с помпи от марките Sigma или KSB, но при желание на клиента е възможно да се използват помпи от други производители. Предоставя се гаранция 24 месеца.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

нагоре...


Резервоари от полипропилен и полиетилен

AS-NADRZ

Резервоарите се произвеждат от полипропилен или полиетилен като цилиндрични (ER), многостенни (FR) или резервоари за разбъркване- миксажни (M). Могат да бъдат конструирани като надземни или подземни, самоносещи или за обетониране. Предназначени са за складиране на различни течности, гранулати, насипни вещества, продукти на хранително-вкусовата промишленост и др. включително и на агресивни вещества и химикали (според материала на резервоара). Възможна е доставката на атипични резервоари по поръчка.


нагоре...


Аериращи системи

ASEKO

Аерираща система с фини мехурчета за биореактори и калови резервоари на комунално-битови и промишлени пречиствателни станции за отпадъчни води. Системата ASEKO се произвежда в пет варианта с възможности за монтаж, демонтаж и повторно разполагане на дъното на резервоара.


нагоре...


Измерване на дебита - Паршалови улеи

AS-PARS

Улеите на Parshall се произвеждат от пластмаса като единични или комбинирани за съответен диапазон. Служат за измерването на дебита на протичащата вода например в пречиствателна станция. Могат да бъдат оборудвани със скала за ръчно отчитане или ултразвукова сонда за автоматично измерване на дебита.


нагоре...


Продукти от неръждаема стомана

NEREZ

За повишаване на устойчивостта на пречиствателните и останали пластмасови съоръжения някои от елементите се изработват от неръждаема стомана. Освен стандартните съоръжения от пластмаса се изработват по поръчка и техните аналози от неръждаема стомана.

Стандартни елементи от неръждаема стомана:
- валове и ротационни елементи
- панти и прихващащи елементи
- части от водостопанските съоръжения
- капаци
- стълби, стъпала, перила, огради, пътеки
- рами и стеги

Продукти по поръчка от неръждаема стомана:
- резервоари (цилиндрични и многостенни)
- каломаслоуловители
- маслоуловители AS-FAKU и уловители на нишесте AS-SAKU
- коалесцентни филтри


нагоре...


Продукти за дъждовна канализация

AS-NIDAPLAST

Канализационната мрежа е проектирана за определен дебит, но при силен дъжд тя не е в състояние да поеме огромното количество вода и площи като паркинги, дворове се превръщат в езера.
Този проблем решава AS-NIDAPLAST. Тя представлява система за акумулация на големи количества дъждовна вода и постепенното й отпускане към канализационната мрежа.
Най-важната част от системата са полипропиленови блокове конструирани като пчелни пити, в които се акумулира водата, като 1м3 акумулира до 950 литра. Върху тези блокове може да се ходи и дори да се движат автомобили!
нагоре...


Материал за биофилтри

Материал за биофилтри

Материалът за биофилтри служи като носител на биомасата както в анаеробните така и в аеробните процеси при биологичните пречиствателни станции или в аерационните съоръжения. Може да бъде използван и за ротационни биофилтри.


нагоре...

Референции на всички пречиствателни съоръженияОбадете ни се за допълнителни
информации и консултации!

 © КОРОЗА КАРАТ нагоре 27.01.2015 
| За нас | Дейности | Новини | Референции | Контакти | Карта на сайта |