Home Bulgarian English Russian 

Проучване, проектиране, изработка и доставка на
съоръжения и окомплектовки, монтаж и шефмонтаж,
сервизно обслужване.


"КОРОЗА КАРАТ" ООД разполага с висококвалифицирани проектанти и конструктори с дългогодишен опит в областта на галваничните и лакови полимерни покрития и пречистването на отпадъчни химически замърсени води от тези процеси. За нуждите при монтажна дейност на обектите на клиента фирмата притежава модерна мобилна заваръчна и шлосерска техника с отлично подготвени обслужващи специалисти.Предлагаме Ви следните съоръжения

Галваника

- Галванични линии - с ръчно, полуавтоматично или автоматично управление
- Вани - от метал или полимери
- Барабани
- Сушилни
- Арматура
- Филтрувални агрегати
- Потопяеми нагреватели
- Подвески и манипулатори
- Товароразтоварни устройства
- Токоизправители и амперчасметри
- Табла за управление
- Аспирационни и компенсационни уредби
- Пречиствателна техника за очистка на води и въздух

Лакови покрития

- Бояджийски линии и съоръжения за нанасяне на лакопокрития по всички известни класически и съвременни технологии - шприцово, електрофорезно, прахово
- Конвейри - висящи, тактови, подови
- Аспирационни системи
- Пречистващи и пожарогасителни системи към бояджийски цехове
- Шприцкабини
- Сушилни
- Товароразтоварни устройства
- Друга окомплектовка


"КОРОЗА КАРАТ" ООД притежава дългогодишен опит в реконструкцията, модернизацията и изграждането на нови производствени мощности. Осъществяваме комплексни услуги от проектирането до пускането в действие на съоръжения, галванични и бояджийски линии, участъци и цехове за покрития, пречиствателни станции. Доверете се на над 30 годишния ни опит в областта на повърхностната обработка на материалите и очистката на водите.


Информация за фирма "ПРАГОХЕМА" "КОРОЗА КАРАТ" ООД е официалният представител за Република България и югоизточна Европа на "ПРАГОХЕМА", най-големият чешки производител на препарати в областта на повърхностната обработка на материалите.

Каталог на предлаганите препарати на Pragochema


Професионален опит

Участие в разработката на над 480 проекта за галванични, бояджийски цехове и пречиствателни станции. Доставка, монтаж и пуск на 360 от тях.

Авторски надзор при изграждането на
20 крупни национални обекта и 4 обекта в чужбина.


Референции в областта на галваниката и лаковите покрития

"ЕКСИМ-М" ЕООД - гр. Казанлък, България

Конструиране, производство и доставка на 11 галванични линии с автоматични манипулатори. Линиите са за:
 • черна оксидация на стомана,
 • поцинковане на стомана,
 • анодиране на алуминий,
 • фосфатиране на стомана,
 • пасивация на мед,
 • пасивиране на алуминий,
 • електрохимично никелиране,
 • електрохимично пооловяване,
 • електрохимично помедняване.
Конструиране, производство и доставка на 5 галванични линии с телфери с ръчно обслужване. Линиите са за:
 • черна оксидация на стомана,
 • поцинковане на стомана,
 • фосфатиране на стомана.
Реализация: 2012-2013 г."МАКЛАНД" ЕАД - гр.София, България

Конструиране, производство и доставка на 2 бр. йоннообменни пречиствателни станции за химически замърсени оборотни води от галванични процеси.

Реализация: 2012-2013 г.


"ИНСТРУМЕНТ ТИЦИТ" АД - гр. Габрово, България

Проектиране по всички части, производство, доставка, монтаж и пуск на линия за химическа обработка на детайли от волфрам и молибден.

Реализация: 2001 г.


"СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ" ЕАД - гр. София, България

Проектиране, изработка, доставка, монтаж и пуск на машини за обезмасляване на лагерни пръстени. Изработка, доставка и монтаж на аспирационни системи.

Реализация: 2008 г.


"СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ" ЕАД - гр. София, България

Проектиране, изработка, доставка, монтаж и пуск на оборудване към миялна машина.

Реализация: 2007 г.


"ТЕРЕМ" ЕАД - гр. Велико Търново, България

Проектиране по всички части на модернизиран галваничен цех и пречиствателна станция.

Реализация: 2003 г.


"ДИНАМО" ООД - гр. Севлиево, България

Проектиране по всички части на нов галваничен цех.

Реализация: 2004 г.


"ОБКОВ" АД - гр. Дългопол, България

Проектиране по всички части на галваничен цех и пречиствателна станция.

Реализация: 1998-1999 г.


"МХМ МАШИНЕКС" ООД - гр. Троян, България

Проектиране по всички части на галваничен участък за поцинковане на стоманени детайли и пречиствателна станция.

Реализация: 1998 г.


"ХЕС" АД - гр. Ямбол, България

Проектиране и шефмонтаж при реконструкцията и модернизацията на галваничен цех за твърдо хромиране с пречиствателна станция.

Реализация: 1998, 2003 г.


"НУСРЕД" - гр. Прищина, Косово

Проектиране и шефмонтаж на галванична линия за поцинковане на дребногабаритни стоманени детайли.

Реализация: 2002 г.


Обадете ни се за допълнителни
информации и консултации!

 © КОРОЗА КАРАТ нагоре 30.01.2015 
| За нас | Дейности | Новини | Референции | Контакти | Карта на сайта |