Home Bulgarian English Russian 

"КОРОЗА КАРАТ" ООД е основана през 1998г. като продължител на близо тридесетгодишна дейност в областта на галваничните и лакови полимерни покрития и пречистването на отпадъчни химически замърсени води от тези процеси.

Извършваме проучване, проектиране, изработка и доставка на съоръжения и окомплектовки, монтаж и шефмонтаж, сервизно обслужване. Предлагаме трансфер на технологии от български и водещи европейски фирми, както и доставка на химикали и препарати за тях.

"КОРОЗА КАРАТ" ООД е Вашият надежден партньор с традиции и дългогодишен опит от проектирането до пускането в действие на съоръжения, комплектни галванични и бояджийски линии, участъци и цехове за покрития, пречиствателни станции.

Нашите предложения и решения за модернизация на съществуващите или изграждане на нови производствени мощности ще бъдат възможно най-удачните за желаното от Вас техническо ниво и качество.

За всеки Ваш проблем
в областта на повърхностната обработка, защитните и декоративни покрития, опазването на
околната среда
има решение!

Информация за "ПРАГОХЕМА"

Сертификат за качество ISO 9001
"КОРОЗА КАРАТ" ООД е официалният представител за Република България и югоизточна Европа (Румъния, Сърбия, Черна гора, Косово, Македония, Гърция, Турция и Албания) на "ПРАГОХЕМА", най-големият чешки производител на химикали в областта на повърхностната обработка - обезмасляване, галваника, фосфатиране и др. © КОРОЗА КАРАТ нагоре 27.01.2015 
| За нас | Дейности | Новини | Референции | Контакти | Карта на сайта |