"КОРОЗА КАРАТ" ЕООД е основана през 1998г. като продължител на близо тридесетгодишна дейност в областта на галваничните и лакови полимерни покрития. Дейността на фирмата по настоящем е насочена към доставката на химикали и препарати за повърхностна обработка на материалите - обезмасляване, фосфатиране, галванични покрития, междуоперационна защита, хроматиране, пасти за шлифоване и полиране, цинксиликатни лакове, защита на дървен материал, мембранни ултрафилтри и др.


"КОРОЗА КАРАТ" ЕООД е официалният представител на "ПРАГОХЕМА", най-големият чешки производител на препарати в областта на повърхностната обработка на материалите.


Каталог на предлаганите препарати на Pragochema
  © КОРОЗА КАРАТ 4.11.2018